Namn MH:Sigma
Signatur MH:210B
Kortnamn MH:Sigma
Hus Matematikhuset
Lokaltyp Seminarierum
Geografisk region LTH
Platser 20
Fast utrustning Projektionsduk (1 st)
Projektor (1 st)
Whiteboardtavla
Adress Sölvegatan 18A
Kommentar Matematikcentrums interna lokal
Kontaktuppgifter expedition@math.lth.se, tel:046-222 85 30
Institutionsägd Ja
ID MH:210B
Fakultet/institution LTH
N
Debitering Ingen
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Seminar room
Fast utrustning (eng) Projection screen (1 item)
Projector (1 item)
Whiteboard