Namn MH:231
Signatur MH:231
Kortnamn MH:231
Hus Matematikhuset
Lokaltyp Datorsal
Geografisk region LTH
Platser 15
Fast utrustning Dator (Windows)
Whiteboardtavla
Ägare Matematik NF
Adress Sölvegatan 18A
Kommentar Matematikcentrums interna lokal. 15 stycken windowsdatorer, 30 sittplatser. N-faks datorsal.
Kontaktuppgifter expedition@matstat.lu.se, tel:046-222 45 77
Institutionsägd Ja
ID MH:231
Fakultet/institution LTH
N
Debitering Ingen
Lokalkategori Datorsal
Lokalkategori (eng) Computer room
Lokaltyp (eng) Computer room
Fast utrustning (eng) Computer (Windows)
Whiteboard