Adress Sölvegatan 22F
Kommentar Lokalen är kostnadsfri för LTH:s kansli
Kontaktuppgifter LTH schemaläggning
Hus Navet
Namn Navet Ventilen 241
Signatur Navet:241
Lokaltyp Sammanträdesrum
Platser 6
Ägare LTH Gemensamt
Kostnadsställe 107991
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID Navet:241
Fakultet/institution LTH
Kortnamn Navet:Ventilen
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Meeting room