Namn Navet Ventilen 241
Signatur Navet:241
Kortnamn Navet:Ventilen
Hus Navet
Lokaltyp Sammanträdesrum
Geografisk region LTH
Platser 6
Fast utrustning Bildskärm
Videokonferensutrustning
Whiteboardtavla
Ägare LTH Gemensamt
Adress Sölvegatan 22F
Kommentar Lokalen är kostnadsfri för LTH:s kansli
Kontaktuppgifter LTH schemaläggning
Kostnadsställe 107991
Institutionsägd Ja
ID Navet:241
Fakultet/institution LTH
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Meeting room
Fast utrustning (eng) Screen
Videoconferencing equipment
Whiteboard