Adress Sölvegatan 22F
Kommentar Lokalen är kostnadsfri för LTH:s kansli. OBS! När man bokar MÅSTE man ALLTID kontakta supportlth.se för att få lokalen möblerad och för att all utrustning man behöver skall finnas på plats. Projektorn och duken är tillfälligt installerade.
Kontaktuppgifter LTH schemaläggning
Fast utrustning Datanät
Projektionsduk (1 st)
Projektor (1 st)
Hus Navet
Namn Navet Boklunden 129
Signatur Navet:129
Lokaltyp Konferensrum
Sammanträdesrum
Platser 85
Ägare LTH Gemensamt
Kostnadsställe 107991
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID Navet:129
Fakultet/institution LTH
Kortnamn Navet:Boklunden
Debitering Ingen
Prisklass Prisgrupp M
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Conference room
Meeting room
Fast utrustning (eng) Data network
Projection screen (1 item)
Projector (1 item)
Debiteringsfritt LTHs kansli