Adress Sölvegatan 22F
Kommentar Lokalen är kostnadsfri för LTH:s kansli
Kontaktuppgifter LTH schemaläggning
Fast utrustning Datanät
Hus Navet
Namn Navet Tarmen 137
Signatur Navet:137
Lokaltyp Konferensrum
Sammanträdesrum
Platser 14
Ägare LTH Gemensamt
Kostnadsställe 107991
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID Navet:137
Fakultet/institution LTH
Kortnamn Navet:Tarmen
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Conference room
Meeting room
Fast utrustning (eng) Data network