Kommentar Används av LTH under schemaläggningen, därefter krävs det kontakt med institutionen för att boka.
Kontaktuppgifter kerstin.nilsson@fysik.lth.se
Fast utrustning Whiteboardtavla
Hus Fysicum
Namn Fys:K216
Signatur Fys:K216
Lokaltyp Grupprum
Platser 16
Ägare Fysik inst gem LTH
Kostnadsställe 107131
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID Fys:K216
Fakultet/institution LTH
Kortnamn Fys:K216
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Grupprum
Lokalkategori (eng) Group room
Lokaltyp (eng) Group room
Fast utrustning (eng) Whiteboard