Adress John Ericssons väg 1, 223 63 Lund
Kommentar Datasalen kan i undantagsfall bokas för undervisning. Är ej bokningsbar för studenter. Endast den som har studentkonto på LTH kan logga in på datorerna. Datorsalarna är belägna på plan 1 i bakre delen av V-huset. 12 datorer, 24 stolar/sittplatser.
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Fast utrustning Dator (Windows)
Projektor (1 st)
Whiteboardtavla
Hus V-huset (LTH)
Namn V:Dator11
Signatur V:1414
Lokaltyp Datorsal
Platser 12
Ägare LTH GEMENSAMT
Kostnadsställe 107991
Geografisk region LTH
Institutionsägd Nej
ID V:1414
Fakultet/institution LTH
Kortnamn V:Dator11
Debitering TimeEdit
Prisklass Prisgrupp E
Skrivsal 1
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Kontering 107991.11.118381.10.100
Lokalkategori Datorsal
Lokalkategori (eng) Computer room
Lokaltyp (eng) Computer room
Fast utrustning (eng) Computer (Windows)
Projector (1 item)
Whiteboard