Adress Ole Römers väg 3, 223 63 Lund
Kommentar Elektroniklabb. 2x5 platser + 2x2 platser. OBS! Läggs in i TE Core enbart efter meddelande att det är OK från inst (EIT)
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Hus E-huset (LTH)
Namn E:2430 Elektroniklabb
Signatur E:2430
Lokaltyp Laborationssal
Platser 10
Ägare Elektro- och informationsteknik
Kostnadsställe 107201
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID E:2430
Fakultet/institution LTH
Kortnamn E:2430
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Verksamhetsspecifik lokal
Lokalkategori (eng) Activity-specific premises
Lokaltyp (eng) Laboratory