Kommentar Operativsystem Linux. 12 datorer, 24 sittplatser. Avsett för LTH:s grundutbildning. Endast den som har studentkonto på LTH kan logga in på datorerna.
Kontaktuppgifter kerstin.nilsson@fysik.lth.se
Fast utrustning Dator (Linux)
Whiteboardtavla
Hus Fysicum
Namn Fys:H321A (Meitner)
Signatur Fys:H321A
Lokaltyp Datorsal
Platser 12
Ägare Fysik inst gem LTH
Kostnadsställe 107131
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID Fys:H321A
Fakultet/institution LTH
Kortnamn Fys:H321A
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Datorsal
Lokalkategori (eng) Computer room
Lokaltyp (eng) Computer room
Fast utrustning (eng) Computer (Linux)
Whiteboard