Namn Fys:H321A (Meitner)
Signatur Fys:H321A
Kortnamn Fys:H321A
Hus Fysicum
Lokaltyp Datorsal
Geografisk region LTH
Platser 12
Fast utrustning Dator (Linux)
Whiteboardtavla
Ägare Fysik inst gem LTH
Kommentar Operativsystem Linux. 12 datorer, 24 sittplatser. Avsett för LTH:s grundutbildning. Endast den som har studentkonto på LTH kan logga in på datorerna.
Kontaktuppgifter kerstin.nilsson@fysik.lth.se
Kostnadsställe 107131
Institutionsägd Ja
ID Fys:H321A
Fakultet/institution LTH
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Datorsal
Lokalkategori (eng) Computer room
Lokaltyp (eng) Computer room
Fast utrustning (eng) Computer (Linux)
Whiteboard