Namn MH:332B
Signatur MH:332B
Kortnamn MH:332B
Hus Matematikhuset
Lokaltyp Övningssal
Geografisk region LTH
Platser 32
Fast utrustning Projektionsduk (1 st)
Projektor (1 st)
Whiteboardtavla
Adress Sölvegatan 18A
Kommentar Matematikcentrums interna lokal
Kontaktuppgifter expedition@math.lu.se, tel: 046-222 85 55
Institutionsägd Ja
ID MH:332B
Fakultet/institution N
Debitering Ingen
Lokalkategori Lärosal
Lokalkategori (eng) Classroom
Lokaltyp (eng) Practical exercise room
Fast utrustning (eng) Projection screen (1 item)
Projector (1 item)
Whiteboard