Adress Victoriastadion LUGI Motion Lovisastigen 2-4
Kommentar Bokas enbart efter bekräftelse av lokalbokning@bygg.lu.se. Victoriastadion är enbart tillgänglig avtalade tidsperioder.
Kontaktuppgifter Gemensamma lärosalar 046-222 38 45, lokalbokning@bygg.lu.se
Hus Victoriastadion
Namn Vic:3A
Signatur Vic:3A
Lokaltyp Skrivsal
Platser 40
Ägare Gemensamma undervisningslokaler
Kostnadsställe 809202
Geografisk region Externt
Institutionsägd Nej
ID Vic:3A
Fakultet/institution GEM
Kortnamn Vic:3A
Debitering TimeEdit
Prisklass Prisgrupp J
Skrivsal 2
Beställningsmottagare (e-mail) Lokalbokning@bygg.lu.se
Beställningsmottagare Gemensamma lärosalar
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Kontering 809202.91.117415.81.100
Lokalkategori Skrivsal
Lokalkategori (eng) Exam hall
Lokaltyp (eng) Exam hall
Intäktsfunktion 10229