Namn MH:140 Backus
Signatur MH:140
Kortnamn MH:140
Hus Matematikhuset
Lokaltyp Datorsal
Geografisk region LTH
Platser 12
Fast utrustning Dator (Windows)
Whiteboardtavla
Ägare LTH GEMENSAMT
Kommentar LTH gemensamt Maskintyp Windows. Avsett för LTH:s grundutbildning. Endast den som har stuentkonto på LTH kan logga in på datorerna 12 datorer, 12 stolar/sittplatser.
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Kostnadsställe 107991
Institutionsägd Nej
ID MH:140
Fakultet/institution LTH
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Kontering 107991.11.118381.10.100
Lokalkategori Datorsal
Lokalkategori (eng) Computer room
Lokaltyp (eng) Computer room
Fast utrustning (eng) Computer (Windows)
Whiteboard