Kontaktuppgifter kerstin.nilsson@fysik.lth.se
Fast utrustning Projektionsduk (1 st)
Projektor (2 st)
Whiteboardtavla
Hus Fysicum
Namn Fys:H322
Signatur Fys:H322
Lokaltyp Undervisningssal
Platser 20
Ägare Fysik inst gem LTH
Kostnadsställe 107131
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID Fys:H322
Fakultet/institution LTH
Kortnamn Fys:H322
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Lärosal
Lokalkategori (eng) Classroom
Lokaltyp (eng) Teaching room
Fast utrustning (eng) Projection screen (1 item)
Projector (2 items)
Whiteboard