Kontaktuppgifter kerstin.nilsson@fysik.lth.se
Fast utrustning Overhead
Projektionsduk (1 st)
Projektor (1 st)
Whiteboardtavla
Hus Fysicum
Namn Fys:H221
Signatur Fys:H221
Lokaltyp Undervisningssal
Platser 48
Ägare Fysik inst gem LTH
Kostnadsställe 107131
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID Fys:H221
Fakultet/institution LTH
Kortnamn Fys:H221
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Lärosal
Lokalkategori (eng) Classroom
Lokaltyp (eng) Teaching room
Fast utrustning (eng) Overhead
Projection screen (1 item)
Projector (1 item)
Whiteboard