Kommentar Fr o m ht 2012 heter salen Rydbergsalen. Tidigare var beteckningen Fys:B.
Kontaktuppgifter kerstin.nilsson@fysik.lth.se
Fast utrustning Dokumentkamera
Ljudanläggning
Mörkläggning
Projektionsduk (3 st)
Projektor (3 st)
Whiteboardtavla
Hus Fysicum
Namn Fys:Rydbergsalen (H418)
Signatur Fys:H418
Lokaltyp Hörsal
Undervisningssal
Platser 132
Ägare Fysik inst gem LTH
Kostnadsställe 107131
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID Fys:H418
Fakultet/institution LTH
Kortnamn Fys:H418, Rydberg
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Hörsal
Lokalkategori (eng) Auditorium
Lokaltyp (eng) Auditorium
Teaching room
Fast utrustning (eng) Blackout blinds
Document camera
Projection screen (3 items)
Projector (3 items)
Sound system
Whiteboard