Adress Ole Römers väg 3, 223 63 Lund
Kommentar Maskintyp Windows. Avsett för LTH:s grundutbildning. Endast den som har studentkonto på LTH kan logga in på datorerna.
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Fast utrustning Datanät
Dator
Dator (Windows)
Krittavla
Hus E-huset (LTH)
Namn E:Pluto
Signatur E:0414
Lokaltyp Datorsal
Platser 11
Ägare LTH GEMENSAMT
Kostnadsställe 107991
Geografisk region LTH
Institutionsägd Nej
ID E:0414
Fakultet/institution LTH
Kortnamn E:Pluto
Debitering TimeEdit
Prisklass Prisgrupp E
Skrivsal 1
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Kontering 107991.11.118381.10.100
Lokalkategori Datorsal
Lokalkategori (eng) Computer room
Lokaltyp (eng) Computer room
Fast utrustning (eng) Chalkboard
Computer
Computer (Windows)
Data network