Adress Ole Römers väg 3, 223 63 Lund
Kommentar Datorsal, Windows. 2x12 platser. OBS! Läggs in i TE Core enbart efter meddelande att det är OK från inst (EIT)
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Fast utrustning Dator (Windows)
Hus E-huset (LTH)
Namn E:4118
Signatur E:4118
Lokaltyp Datorsal
Laborationssal
Platser 12
Ägare Elektro- och informationsteknik
Kostnadsställe 107201
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID E:4118
Fakultet/institution LTH
Kortnamn E:4118
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Verksamhetsspecifik lokal
Lokalkategori (eng) Activity-specific premises
Lokaltyp (eng) Computer room
Laboratory
Fast utrustning (eng) Computer (Windows)