Namn DC:Bodilrummet
Signatur DC:518
Kortnamn DC:518
Hus Designcentrum (LTH)
Lokaltyp Sammanträdesrum
Geografisk region LTH
Platser 10
Ägare Designvetenskaper
Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kommentar 8-12 sittplatser beroende på möblering
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Kostnadsställe 107340
Institutionsägd Ja
ID DC:518
Fakultet/institution LTH
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Meeting room