Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Hus Designcentrum (LTH)
Namn DC:502
Signatur DC:502
Lokaltyp Sammanträdesrum
Platser 8
Ägare Designvetenskaper
Kostnadsställe 107340
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID DC:502
Fakultet/institution LTH
Kortnamn DC:502
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Meeting room