Namn DC:502
Signatur DC:502
Kortnamn DC:502
Hus Designcentrum (LTH)
Lokaltyp Sammanträdesrum
Geografisk region LTH
Platser 8
Ägare Designvetenskaper
Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Kostnadsställe 107340
Institutionsägd Ja
ID DC:502
Fakultet/institution LTH
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Meeting room