Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Fast utrustning Skärm
Hus Designcentrum (LTH)
Namn DC:493
Signatur DC:493
Lokaltyp Seminarierum
Platser 12
Ägare Designvetenskaper
Kostnadsställe 107340
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID DC:493
Fakultet/institution LTH
Kortnamn DC:493
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Seminar room
Fast utrustning (eng) Screen