Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Fast utrustning Overhead
Hus Designcentrum (LTH)
Namn DC:467 Seminarierum
Signatur DC:467
Lokaltyp Övningssal
Platser 30
Ägare Designvetenskaper
Kostnadsställe 107340
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID DC:467
Fakultet/institution LTH
Kortnamn DC:467
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Lärosal
Lokalkategori (eng) Classroom
Lokaltyp (eng) Practical exercise room
Fast utrustning (eng) Overhead