Namn DC:308 Datorsal Sigvard
Signatur DC:308
Kortnamn DC:308
Lokaltyp Datorsal
Hus Designcentrum (LTH)
Fast utrustning Dator (Windows)
Projektor (1 st)
Whiteboardtavla
Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kommentar LTH gemensamt. Avsett för LTH:s grundutbildning. Endast den som har studentkonto på LTH kan logga in på datorerna. Windows. 20 datorer. 21 stolar/sittplatser.
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Platser 20
Ägare LTH GEMENSAMT
Kostnadsställe 107991
Geografisk region LTH
Institutionsägd Nej
ID DC:308
Fakultet/institution LTH
Debitering TimeEdit
Prisklass Prisgrupp H
Skrivsal 1
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Kontering 107991.11.118381.10.100
Lokalkategori Datorsal
Lokalkategori (eng) Computer room
Lokaltyp (eng) Computer room
Fast utrustning (eng) Computer (Windows)
Projector (1 item)
Whiteboard