Namn DC:304 Seminarierum
Signatur DC:304
Kortnamn DC:304
Hus Designcentrum (LTH)
Lokaltyp Skrivsal
Övningssal
Geografisk region LTH
Platser 35
Prisklass Prisgrupp H
Skrivsal 1
Fast utrustning Projektionsduk (1 st)
Projektor (1 st)
Whiteboardtavla
Ägare LTH GEMENSAMT
Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kommentar LTH gemensamt
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Kostnadsställe 107991
Institutionsägd Nej
ID DC:304
Fakultet/institution LTH
Debitering TimeEdit
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Kontering 107991.11.118381.10.100
Lokalkategori Lärosal
Lokalkategori (eng) Classroom
Lokaltyp (eng) Exam hall
Practical exercise room
Fast utrustning (eng) Projection screen (1 item)
Projector (1 item)
Whiteboard