Namn DC:243
Signatur DC:243
Kortnamn DC:243
Hus Designcentrum (LTH)
Lokaltyp Övningssal
Geografisk region LTH
Platser 36
Fast utrustning Overhead
Projektor (1 st)
Ägare Designvetenskaper
Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Kostnadsställe 107340
Institutionsägd Ja
ID DC:243
Fakultet/institution LTH
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Lärosal
Lokalkategori (eng) Classroom
Lokaltyp (eng) Practical exercise room
Fast utrustning (eng) Overhead
Projector (1 item)