Namn DC:108 Datorsal
Signatur DC:108
Kortnamn DC:108
Hus Designcentrum (LTH)
Lokaltyp Datorsal
Geografisk region LTH
Platser 30
Fast utrustning Dator (Windows)
Ägare Designvetenskaper
Adress Sölvegatan 26, 223 62 Lund
Kommentar Bokas enbart i TE. Windows. 30 datorer + 1 lärardator. 31 stolar/platser
Kontaktuppgifter schema@kansli.lth.se
Kostnadsställe 107340
Institutionsägd Ja
ID DC:108
Fakultet/institution LTH
Debitering Ingen
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Lokalkategori Datorsal
Lokalkategori (eng) Computer room
Lokaltyp (eng) Computer room
Fast utrustning (eng) Computer (Windows)