Namn A:4057 Konferensrum
Signatur A:4057
Kortnamn A:4057
Hus A-huset (LTH)
Lokaltyp Konferensrum
Sammanträdesrum
Geografisk region LTH
Platser 34
Prisklass Prisgrupp E
Skrivsal 1
Ägare HUSSTYRELSE A-HUSET
Adress Sölvegatan 24, 223 62 Lund
Kommentar Debitering för vaktmästarhjälp.
Kontaktuppgifter jonas.brasjo_albin@abm.lth.se
Kostnadsställe 107503
Institutionsägd Ja
ID A:4057
Fakultet/institution LTH
Debitering Ingen
Beställningsmottagare (e-mail) schema@kansli.lth.se
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Kontering 107503.11.106444.10.100
Lokalkategori Mötesrum
Lokalkategori (eng) Meeting room
Lokaltyp (eng) Conference room
Meeting room