Adress Sölvegatan 24, 223 62 Lund
Kommentar Lokalen är omöblerad och möbleras upp vid användning.
Kontaktuppgifter Kontakta alltid Göran Nilsson (goran.nilsson@abm.lth.se) minst fem arbetsdagar innan bokningen infaller!
Fast utrustning Projektionsduk (1 st)
Hus A-huset (LTH)
Namn A:1055 Utställningshall
Signatur A:1055
Lokaltyp Foajé/Ljusgård
Undervisningssal
Platser 150
Ägare HUSSTYRELSE A-HUSET
Kostnadsställe 107503
Geografisk region LTH
Institutionsägd Ja
ID A:1055
Fakultet/institution LTH
Kortnamn A:Hallen
Debitering TimeEdit
Prisklass Prisgrupp P
Skrivsal 2
Beställningsmottagare (e-mail) schema@kansli.lth.se
Utgiftskonto 51130
Intäktskonto 31220
Kontering 107503.11.106444.10.100
Lokalkategori Verksamhetsspecifik lokal
Lokalkategori (eng) Activity-specific premises
Lokaltyp (eng) Atrium/Foyer
Teaching room
Fast utrustning (eng) Projection screen (1 item)
Debiteringsfritt A-huset, LTH