Tid
Lokal, Lokaldel, Platskommentar
URL
Grupp
Aktiviteter
Titel
Personal, Externa lärare
Kurs
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
08:00 - 09:00 Palaestras hörsal, nedre Grupp Alla Introduktion Introduktion Lotta Maunsbach, Ulf Maunsbach LAGE01
09:00 - 11:00 Palaestras hörsal, nedre Grupp Alla Föreläsning Statlig och privat rättskipning Lotta Maunsbach LAGE01
12:00 - 13:00 Palaestras hörsal, nedre Grupp Alla Föreläsning Introduktion till internationell privaträtt och inledning till behörig domstol och domsrätt Ulf Maunsbach LAGE01
  Tis 2023-08-29
07:00 - 07:30 Grupp Alla Aktivitet IP: Inled studiet av föreläsningarna och kursmaterial som finns i lektionsmappen ”Introduktion till den internationella privat- och processrätten”. LAGE01
10:00 - 12:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Rätten till domstolsprövning Lotta Maunsbach LAGE01
14:00 - 16:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Civilprocessen och EU Jörgen Hettne LAGE01
  Ons 2023-08-30
10:00 - 12:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Processuella grundbegrepp & det yttre förloppet Alexander Hardenberger LAGE01
  Tors 2023-08-31
07:00 - 07:30 Grupp Alla Aktivitet IP: Inled studiet av föreläsningarna och kursmaterial som finns i lektionsmappen allmänna problem inom den internationella privat- och processrätten” LAGE01
10:00 - 12:00 Edens Hörsal Grupp Alla Föreläsning Domarens dömande verksamhet Alexander Hardenberger LAGE01
  Fre 2023-09-01
09:00 - 12:00 Grupprum 311-313, Rättegångssalen Grupp 2 Seminarium Seminarium Processuella grundbegrepp OBLIGATORISK NÄRVARO Alexander Hardenberger LAGE01
13:00 - 16:00 Grupprum 311-313, Rättegångssalen Grupp 1 Seminarium Seminarium Processuella grundbegrepp OBLIGATORISK NÄRVARO Alexander Hardenberger LAGE01
v 36 Mån 2023-09-04 v 36
09:00 - 12:00 Alfa Laval Agri, Grupprum 311-313 Grupp 4 Seminarium Seminarium Processuella grundbegrepp OBLIGATORISK NÄRVARO Alexander Hardenberger LAGE01
13:00 - 16:00 Alfa Laval, Grupprum 311-313 Grupp 3 Seminarium Seminarium Processuella grundbegrepp OBLIGATORISK NÄRVARO Alexander Hardenberger LAGE01
  Ons 2023-09-06
10:00 - 12:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Talerätt och processhinder Lotta Maunsbach LAGE01
14:00 - 16:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Högsta domstolen och prejudikat Peter Westberg LAGE01
  Tors 2023-09-07
07:00 - 07:30 Grupp Alla Aktivitet IP: Inled studiet av föreläsningarna och kursmaterial som finns i lektionsmappen ”Domsrätt”. LAGE01
10:00 - 13:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Allmänna principer Ulf Maunsbach LAGE01
  Fre 2023-09-08
08:00 - 10:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Taleformer Martin Sunnqvist LAGE01
13:00 - 15:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Ändring av talan Martin Sunnqvist LAGE01
15:00 - 16:00 Pufendorf Grupp Alla Information Infopass från studievägledningen samt info om utbytesstudier Jenny Backer, Josefin Garay Burge, Louise Hultqvist LAGE01
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
09:00 - 12:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 1 Seminarium Seminarium Domsrätt OBLIGATORISK NÄRVARO Teresa O'Neill LAGE01
13:00 - 16:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 2 Seminarium Seminarium Domsrätt OBLIGATORISK NÄRVARO Teresa O'Neill LAGE01
  Tis 2023-09-12
09:00 - 12:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 3 Seminarium Seminarium Domsrätt OBLIGATORISK NÄRVARO Teresa O'Neill LAGE01
13:00 - 16:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 4 Seminarium Seminarium Domsrätt OBLIGATORISK NÄRVARO Teresa O'Neill LAGE01
  Ons 2023-09-13
13:00 - 15:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Det rättsliga beslutsfattandet (jura novit curia) Lotta Maunsbach LAGE01
  Tors 2023-09-14
07:00 - 07:30 Grupp Alla Aktivitet IP: Inled studiet av föreläsningarna och kursmaterial som finns i lektionsmappen ”Lagval”. LAGE01
08:00 - 10:00 Palaestras hörsal, nedre Grupp Alla Föreläsning Handläggning av indispositiva tvistemål (familjemål) Marie Göransson LAGE01
14:00 - 16:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Domens innehåll och rättsverkningar Martin Sunnqvist LAGE01
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
14:00 - 16:00 Palaestras hörsal, nedre Grupp Alla Föreläsning Rättegångens aktörer Elsa Trolle Önnerfors, Martin Sunnqvist LAGE01
  Tis 2023-09-19
08:00 - 10:00 Tetra Laval Grupp 1, Grupp 3 Seminarium Seminarium Rättegångens aktörer OBLIGATORISK NÄRVARO Elsa Trolle Önnerfors, Martin Sunnqvist LAGE01
10:00 - 12:00 Tetra Laval Grupp 2, Grupp 4 Seminarium Seminarium Rättegångens aktörer OBLIGATORISK NÄRVARO Elsa Trolle Önnerfors, Martin Sunnqvist LAGE01
  Ons 2023-09-20
10:00 - 12:00 MA 2 Grupp Alla Föreläsning Internationell insolvensrätt Patrik Lindskoug LAGE01
  Tors 2023-09-21
07:00 - 07:30 Grupp Alla Aktivitet IP: Inled studiet av föreläsningarna och kursmaterial som finns i lektionsmappen ”Erkännande och verkställighet”. LAGE01
09:00 - 12:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 3 Seminarium Seminarium Lagval OBLIGATORISK NÄRVARO Gunnar Bramstång LAGE01
13:00 - 16:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 2 Seminarium Seminarium Lagval OBLIGATORISK NÄRVARO Gunnar Bramstång LAGE01
  Fre 2023-09-22
09:00 - 12:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 1 Seminarium Seminarium Lagval OBLIGATORISK NÄRVARO Gunnar Bramstång LAGE01
13:00 - 16:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 4 Seminarium Seminarium Lagval OBLIGATORISK NÄRVARO Gunnar Bramstång, LAGE01
v 39 Ons 2023-09-27 v 39
08:00 - 10:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Överklagande och rättegången i högre instans Marie Göransson LAGE01
11:00 - 13:00 Spoletorp Hörsal Grupp 1, Grupp 3 Seminarium Seminarium indispositiva tvistemål (familjemål) OBLIGATORISK NÄRVARO Marie Göransson LAGE01
13:00 - 15:00 Spoletorp Hörsal Grupp 2, Grupp 4 Seminarium Seminarium indispositiva tvistemål (familjemål) OBLIGATORISK NÄRVARO Marie Göransson LAGE01
  Tors 2023-09-28
09:00 - 12:00 Tetra Laval Grupp 2, Grupp 4 Seminarium Seminarium Samspelet mellan civilprocessrätt och IP-rätt. OBLIGATORISK NÄRVARO Martin Sunnqvist, Ulf Maunsbach LAGE01
  Fre 2023-09-29
09:00 - 12:00 Tetra Laval Grupp 1, Grupp 3 Seminarium Seminarium Samspelet mellan civilprocessrätt och IP-rätt. OBLIGATORISK NÄRVARO Martin Sunnqvist, Ulf Maunsbach LAGE01
v 40 Mån 2023-10-02 v 40
13:00 - 16:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Domens verkställighet Kristian Gustafsson LAGE01
  Tis 2023-10-03
10:00 - 12:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Internationell privat och processrätt; hela bilden Ulf Maunsbach LAGE01
14:00 - 16:00 Edens Hörsal Grupp Alla Föreläsning Bevisbörda och beviskrav Peter Westberg LAGE01
  Ons 2023-10-04
14:00 - 16:00 Pufendorf Grupp Alla Föreläsning Bevisanskaffning Peter Westberg LAGE01
  Tors 2023-10-05
09:00 - 12:00 Edens Hörsal Grupp Alla Föreläsning Alternativ tvistelösning; Förlikning och medling Lotta Maunsbach LAGE01
  Fre 2023-10-06
10:00 - 12:00 Edens Hörsal Grupp Alla Föreläsning Alternativ tvistlösning; Privaträttskipning I (skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden) Lotta Maunsbach LAGE01
13:00 - 15:00 Edens Hörsal Grupp Alla Föreläsning Alternativ tvistlösning; Privaträttskipning II (skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden) Lotta Maunsbach LAGE01
v 41 Tis 2023-10-10 v 41
09:00 - 12:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 2 Seminarium Seminarium Alternativ Tvistlösning OBLIGATORISK NÄRVARO Lotta Maunsbach LAGE01
13:00 - 16:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 1 Seminarium Seminarium Alternativ Tvistlösning OBLIGATORISK NÄRVARO Lotta Maunsbach LAGE01
  Ons 2023-10-11
09:00 - 12:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 4 Seminarium Seminarium Alternativ Tvistlösning OBLIGATORISK NÄRVARO Lotta Maunsbach LAGE01
13:00 - 16:00 Grupprum 311-313, Tetra Pak Grupp 3 Seminarium Seminarium Alternativ Tvistlösning OBLIGATORISK NÄRVARO Lotta Maunsbach LAGE01
14:00 - 16:00 Digitalt klassrum (Zoom) Grupp 1-2 Övning Övning i Civilrättskipning och internationell privaträtt Studentlärare LAGE01
  Tors 2023-10-12
14:00 - 16:00 Digitalt klassrum (Zoom) Grupp 3-4 Övning Övning i Civilrättskipning och internationell privaträtt Studentlärare LAGE01
  Fre 2023-10-13
10:00 - 12:00 Tetra Pak Grupp 1-2 Frågestund Frågestund. Lagrum - Civilrättskipning. Lämna in frågor i Blackboard senast 10 oktober, kl 12. LAGE01
12:00 - 14:00 Tetra Pak Grupp 3-4 Frågestund Frågestund. Lagrum - Internationell privaträtt. Lämna in frågor i Blackboard senast 10 oktober, kl 12. LAGE01
14:00 - 16:00 Rättegångssalen Grupp 3-4 Frågestund Frågestund. Lagrum - Civilrättskipning. Lämna in frågor i Blackboard senast 10 oktober, kl 12. LAGE01
14:00 - 16:00 Tetra Pak Grupp 1-2 Frågestund Frågestund. Lagrum - Internationell privaträtt. Lämna in frågor i Blackboard senast 10 oktober, kl 12. LAGE01
v 42 Fre 2023-10-20 v 42
08:00 - 13:00 MA 9, Hela Grupp Alla Digital tentamen Ordinarie tentamen HT23 Anmälan till salstentamen är obligatorisk senast två veckor innan tentamenstillfället. Anmäl dig här: www.student.ladok.se LAGE01
v 47 Fre 2023-11-24 v 47
08:00 - 13:00 MA 10H-I Grupp Alla Digital tentamen Omtentamen HT23. Anmälan till salstentamen är obligatorisk. Anmäl dig här: www.student.ladok.se LAGE01