Schema
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 28/8 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Introduktionsmöte, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 2/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 3/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 4/9 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 7/9 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Kultur, samhälle och historia, ITAA02, Lektion, SOL:L604, Maria Antonietta Di Bello
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 9/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 10/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/9 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Kultur, samhälle och historia, ITAA02, Lektion, SOL:L604, Maria Antonietta Di Bello
12:00
10:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 16/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 17/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 18/9 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 23/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 24/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 25/9 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Föreläsning, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 28/9 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Kultur, samhälle och historia, ITAA02, Lektion, SOL:L604, Maria Antonietta Di Bello
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 1/10 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 2/10 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 4/10 
ALSK13, Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, ITAA03, Italienska: Fördjupningskurs, ITAA05, Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik, ITAK01, Italienska: Kandidatkurs, LATA01, Latin: Efterklassiskt latin, LINB24, Lingvistik: Människans språk, LINB25, Fonetik: Introduktionskurs, LINB26, Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning, LIND03, Fonetik: Produktions- och perceptionsteori, LIND06, Lingvistik: Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder, LIND07, Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik, LINK23, Fonetik: Kandidatkurs, ÖVSD62, Översättning till svenska - i teori och praktik, ALSK13, ITAA02, ITAA03, ITAA05, ITAK01, LATA01, LINB24, LINB25, LINB26, LIND03, LIND06, LIND07, LINK23, ÖVSD62, Workshop, SOL:H104 hörsal, Praktik i utbildningen
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 7/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 8/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 9/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 11/10 
ALSK13, Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, ITAA03, Italienska: Fördjupningskurs, ITAA05, Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik, ITAK01, Italienska: Kandidatkurs, LINB24, Lingvistik: Människans språk, LINB25, Fonetik: Introduktionskurs, LINB26, Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning, LIND03, Fonetik: Produktions- och perceptionsteori, LIND06, Lingvistik: Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder, LIND07, Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik, LINK23, Fonetik: Kandidatkurs, ÖVSD62, Översättning till svenska - i teori och praktik, ALSK13, ITAA02, ITAA03, ITAA05, ITAK01, LINB24, LINB25, LINB26, LIND03, LIND06, LIND07, LINK23, ÖVSD62, Workshop, SOL:H104 hörsal, Från examen till arbetsliv
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 12/10 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Kultur, samhälle och historia, ITAA02, Lektion, SOL:L604, Maria Antonietta Di Bello
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 15/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 16/10 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 22/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 23/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 26/10 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Kultur, samhälle och historia, ITAA02, Lektion, SOL:L604, Maria Antonietta Di Bello
12:00
10:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 28/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 29/10 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 6/11 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 9/11 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Kultur, samhälle och historia, ITAA02, Lektion, SOL:L604, Maria Antonietta Di Bello
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 11/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 12/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 13/11 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Föreläsning, SOL:L615, Verner Egerland
17:00
15:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 17/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 18/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 19/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 20/11 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 23/11 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Kultur, samhälle och historia, ITAA02, Lektion, SOL:L604, Maria Antonietta Di Bello
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 25/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 26/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 27/11 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Lektion, SOL:L615, Verner Egerland
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 30/11 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Kultur, samhälle och historia, ITAA02, Lektion, SOL:L303a, Maria Antonietta Di Bello
12:00
10:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 3/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/12 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Tentamen, SOL:L201, Verner Egerland
18:00
14:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 16/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 17/12 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/1 
ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, Text och litteraturhistoria, ITAA02, Omtentamen, SOL:H104 hörsal, Verner Egerland
13:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 14/1 

Tillgänglighetsredogörelse