Schema
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 29/8 
ITAB05, Italienska: Översättning från italienska till svenska I, Översättning från italienska till svenska I, ITAB05, Introduktionsmöte, Lektion, Online, Verner Egerland, https://lu-se.zoom.us/j/138747869
19:00
17:00
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 2/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 3/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 4/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 5/9 
ITAB05, Italienska: Översättning från italienska till svenska I, Översättning från italienska till svenska I, ITAB05, Seminarium, Online, Verner Egerland
19:00
17:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 9/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 10/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 18/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 19/9 
ITAB05, Italienska: Översättning från italienska till svenska I, Översättning från italienska till svenska I, ITAB05, Seminarium, Online, Verner Egerland
19:00
17:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 23/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 24/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 2/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 3/10 
ITAB05, Italienska: Översättning från italienska till svenska I, Översättning från italienska till svenska I, ITAB05, Seminarium, Online, Verner Egerland
19:00
17:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 7/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 8/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 16/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 17/10 
ITAB05, Italienska: Översättning från italienska till svenska I, Översättning från italienska till svenska I, ITAB05, Seminarium, Online, Verner Egerland
19:00
17:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 22/10 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 7/11 
ITAB05, Italienska: Översättning från italienska till svenska I, Översättning från italienska till svenska I, ITAB05, Seminarium, Online, Verner Egerland
19:00
17:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 11/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 12/11 

Tillgänglighetsredogörelse