Schema
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/9 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Introduktionsmöte, SOL:L615, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/9 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:A129c, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/9 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:A129c, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/9 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:A129c, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/10 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/10 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:A129c, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/10 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:A129c, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/10 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:L615, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/10 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:L615, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/10 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:L615, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/11 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:L615, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/11 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Tentamen, SOL:H135b, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/11 
KIND03, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND13, Ämnesdidaktik för kinesiska III, Ämnesdidaktik för kinesiska III, KIND03, KIND13, Föreläsning, SOL:L615, Meiyuan Zhang
18:00
16:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/11 

Tillgänglighetsredogörelse