Schema
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 28/8 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Föreläsning, Introduktion, LUX:C337, David Dunér, Joachim Östlund, Johan Östling
12:00
10:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 2/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 3/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 4/9 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Seminarium, LUX:B429, David Dunér, Johan Östling, Historiografi och ämneshistorik
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 8/9 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Seminarium, LUX:A127, David Dunér, Johan Östling, Samtida tendenser
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 9/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 10/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/9 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Seminarium, LUX:C337, David Dunér, Johan Östling
12:00
10:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/9 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Föreläsning/Seminarium, LUX:A127, Elisabeth Geevers, Dynasty
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 16/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 17/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 18/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 19/9 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Föreläsning/Seminarium, LUX:B129, Anna Tunlid, Döden på Vipeholm
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 21/9 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Föreläsning/Seminarium, LUX:A127, Frits Gåvertsson, Jonas Hansson, Sommervillegruppen
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 23/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 24/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 25/9 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Föreläsning/Seminarium, LUX:A233, Per Anders Rudling, Att forska om förintelsen
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 29/9 
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Seminarium, LUX:B353, David Dunér, Johan Östling
12:00
09:00
HISS01, Historiska studier: Introduktionskurs, HISS01, Seminarium, LUX:B366, David Dunér, Johan Östling, Slutseminarium
15:00
09:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 1/10 

Tillgänglighetsredogörelse