Schema
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 28/8 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Introduktionsmöte, SOL:A121, Darcy Thompson
16:00
15:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 2/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 3/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 4/9 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 9/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 10/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 11/9 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 12/9 
ARAA10, Arabiska: Nybörjarkurs, ARAA30, Arabiska: Fördjupningskurs, ARAB15, Arabiska: Nybörjarkurs I, ARAC25, Arabiska: Textkurs, ARAC26, Arabiska: Tidningstext, ARAC27, Arabiska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, ARAC28, Arabiska: Skrivprocessen, SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, ARAA10, ARAA30, ARAB15, ARAC25, ARAC26, ARAC27, ARAC28, SASH96, Aktivitet, SOL:A129b, Rakel Nihlén, Welcoming Mingle!
13:15
12:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 16/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 17/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 18/9 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 23/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 24/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 25/9 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 1/10 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 2/10 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 7/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 8/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 9/10 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 15/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 16/10 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 22/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 23/10 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 28/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 29/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 30/10 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 3/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 4/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 5/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 6/11 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 11/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 12/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 13/11 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 17/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 18/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 19/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 20/11 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 25/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 26/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 27/11 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 3/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 4/12 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 8/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 9/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 10/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 11/12 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Föreläsning, SOL:A121, Darcy Thompson
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 15/12 
SASH96, Introduction to the Middle East in the Modern Period, Introduction to the Middle East in the Modern Period, SASH96, Deadline, Hemtentamen, Darcy Thompson
18:00
17:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 16/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 17/12 

Tillgänglighetsredogörelse