Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, Introduktion, LUX:C214, Katarzyna Herd
15:00
13:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Biblioteksundervisning, LUX:C224 Mac-sal, Kristina Ericson, Biblioteksintroduktion
16:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B352, Katarzyna Herd, Etnologiska glasögon
15:00
13:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B352, Katarzyna Herd, Att se det stora i det lilla
17:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Övning, Gruppövning, Se med kamera
16:00
09:00
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B352, Katarzyna Herd, Se med kamera
19:00
16:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:A233, Katarzyna Herd, Kultur och identitet
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Övning, LUX:B352, Gruppövning, Diskussionsgrupp rötter och fötter
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B339, Thomas O'dell, Den eviga jakten på det svenska
10:00
08:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B152, Katarzyna Herd, Blick och makt
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B352, Karin Gustavsson, Expeditioner i det förflutna
12:00
10:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, Studiebesök, Alma Aspeborg, Fotografi som makt och minne
12:00
09:00
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, Studiebesök, Alma Aspeborg, Fotografi som makt och minne
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:A233, Katarzyna Herd, Makt och normalitetet
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Övning, Gruppövning, Diskussionsgrupp rosa
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/1 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Eget arbete, Självporträtt, Individuellt arbete
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:C327, Katarzyna Herd, Om porträtts betydelser och funktioner
16:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B152, Emma Eleonorasdotter, Att bli sedd och göra sig synlig
12:00
10:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B336, Emma Eleonorasdotter, Seende som metod
12:00
10:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Eget arbete, Individuellt arbete, Se med pennan
15:00
09:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:A233, Kristina Ericson, Referenshantering och akademisk hederlighet
16:00
15:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B240, Emma Eleonorasdotter, Tjocka beskrivningar och etnografi
17:00
15:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Genomgång, LUX:A233, Katarzyna Herd, Tentagenomgång
16:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Deadline, Hemtentamen, Inlämning, LUX:A233, Inlämning av hemtenta
16:00
15:45
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, Introduktion, LUX:B237, Lars-Eric Jönsson, Kulturella processer
15:00
13:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:A233, Lars-Eric Jönsson, Introduktion till spår
17:00
15:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Studiebesök, Lars-Eric Jönsson, Simon Halberg, Torups slott och Statarmuseet
16:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B339, Karin Gustavsson, Den kultiverade människan
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Grupparbete, Övning, Läsgrupp Den kultiverade människan
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:A233, Magnus Wikdahl, Det moderna samhällets framväxt
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B237, Håkan Jönsson, Livsformer i ett historiskt perspektiv
12:00
10:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B237, Lars-Eric Jönsson, Föremål som ledtrådar
15:00
13:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B352, Lars-Eric Jönsson, Industrisamhällets baksida
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:C216 Mac-sal, Kristina Ericson, Digitala resurser
12:00
10:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Studiebesök, Alma Aspeborg, Arkivcentrum Syd
15:00
11:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B352, Lars-Eric Jönsson, Att arbeta med spåruppgiften
12:00
10:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Workshop, LUX:B339, Lars-Eric Jönsson, Källor för kulturhistoria, Workshop halvklass
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Workshop, LUX:B352, Lars-Eric Jönsson, Källor för kulturhistoria, Workshop halvklass
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:C327, Alma Aspeborg, Lars-Eric Jönsson, Muntlig redovisning av Spår
12:00
09:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:C327, Alma Aspeborg, Lars-Eric Jönsson, Muntlig redovisning av Spår
16:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Deadline, Inlämning, Inlämning av skriftlig uppgift
16:00
15:45
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B251, Emma Eleonorasdotter, Att tänka och leva med ting.
12:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Inlämning, Tingens tysta agens, inlämningsuppgift, deadline 16:00
16:00
15:45
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B152, Emma Eleonorasdotter, Föremål som ingång
12:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Övning, Föremål i livshistoriska samtal. Obligatorisk gruppövning.
12:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B237, Emma Eleonorasdotter, Varuhuset som kulturell arena
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B232, LUX:B239, LUX:B265, Emma Eleonorasdotter, Att ställa frågor på varuhuset
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Obligatoriskt, Övning, LUX:B240, Moderna konsumtionsmönster. Obligatorisk gruppövning. Valfri plats.
20:00
09:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Redovisning, LUX:A233, Emma Eleonorasdotter, Moderna konsumtionsmönster, muntlig redovisning.
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B240, Lisa Svensson, Konsumtion och smak
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Workshop, LUX:A233, Lisa Svensson, Konsumtion och smak
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/4 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:A233, Elias Mellander, Hållbar konsumtion
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/4 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Lektion, LUX:C126 hörsal, Alma Aspeborg, Kontroversiell konsumtion
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Grupparbete, Seminarium, Vad är OK att köpa?, Diskussionsseminarium. Obligatorisk närvaro.
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B336, Lars-Eric Jönsson, Kulturarv
15:00
13:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B336, Kulturarv, Läs- och diskussionsseminarium. Obligatorisk närvaro, lärarlöst.
17:00
15:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Grupparbete, Obligatoriskt, Vad är, och bör, vara ett kulturarv?
16:00
09:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/4 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Redovisning, LUX:B339, Lars-Eric Jönsson, Muntlig redovisning.
16:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/4 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:C121 hörsal, Emma Eleonorasdotter, Tentaintroduktion
14:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Deadline, Hemtentamen, Inlämning, Inlämning av hemtenta
17:00
16:45
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:A233, Jakob Löfgren, Berättelse och berättande
15:00
13:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Litteraturseminarium, LUX:A233, Nutida berättande
17:00
15:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B240, Jakob Löfgren, Folksägner och folksagor
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Eget arbete, Från moderna "klintbergare" till virala memes.
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:A233, Jakob Löfgren, Att berätta i skrift
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B240, Gabi Louisdotter, Att arbeta med frågelistor
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Eget arbete, Att ställa frågor
15:00
10:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B352, Jakob Löfgren, Muntlig redovisning av frågelistor
12:00
10:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B240, Jakob Löfgren, Den talade berättelsen
12:00
10:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Eget arbete, Eget arbete med intervju
16:00
09:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Eget arbete, Eget arbete med intervju
16:00
09:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Eget arbete, Eget arbete med intervju
16:00
09:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B240, Jakob Löfgren, Analys av intervjun
12:00
10:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:B152, Bråkiga berättelser
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B240
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Föreläsning, LUX:A233, Jakob Löfgren, Folkloristik och folklore
12:00
10:15
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Seminarium, LUX:B352, Jakob Löfgren, Folkloristik
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Deadline, Examination, Inlämning, Inlämning av examinationsuppgift
15:00
14:45
ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNA14, Gruppsamtal, LUX:B352, Katarzyna Herd, Kursavslutning
17:00
16:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 

Tillgänglighetsredogörelse