Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 18/1 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 22/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 23/1 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 24/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 25/1 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 26/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 29/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 30/1 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 31/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 1/2 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 2/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 3/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 6/2 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 7/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 8/2 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 9/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 10/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 13/2 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A311, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 15/2 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 20/2 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 22/2 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 27/2 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 28/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 1/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 6/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 7/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 8/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 9/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Grupparbete, SOL:L615, Rakel Nihlén, Hebreisk skrivning på hebreiska - övning tillsammans med lärare
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 13/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 15/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:L615, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 17/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 20/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 21/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 22/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 23/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A140a, Rakel Nihlén
12:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 24/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 27/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 28/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 29/3 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:L615, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 31/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 3/4 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 7/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 9/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/4 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Tentamen, SOL:L201, Rakel Nihlén
14:00
09:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/4 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/4 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Tentamensgenomgång, SOL:A310, Rakel Nihlén
17:00
15:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/4 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:H429b, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/4 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, HEBA20, Workshop, SOL:H405, Rakel Nihlén
16:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/4 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, HEBA20, Workshop, SOL:A214, Rakel Nihlén
12:00
09:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 30/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 2/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 3/5 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/5 
ARAA20, Arabiska: Grundkurs, ARAC21, Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III, HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, Grundläggande arabisk grammatik III, ARAA20, ARAC21, HEBA20, Omtentamen, SOL:L201, Rakel Nihlén, Wajdi Al-Nakkash
18:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/5 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A140a, Rakel Nihlén, Lektion - Hebreiska
14:00
12:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 15/5 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A310, Rakel Nihlén
12:00
10:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 22/5 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Föreläsning, SOL:A140a, Rakel Nihlén
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 26/5 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Inlämning, SOL:A310, Rakel Nihlén, Essay – mandatory
12:00
11:45
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 28/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 31/5 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Inlämning, SOL:A310, Rakel Nihlén, Late submissions of assignments
12:00
11:45
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 2/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 4/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 5/6 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Muntlig och skriftlig språkfärdighet, HEBA20, Muntlig tentamen, SOL:A140a, Rakel Nihlén
16:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 6/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 9/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 11/6 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 21/8 
HEBA20, Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, Grammatik och läsförståelse, HEBA20, Omtentamen, SOL:L207, Rakel Nihlén
14:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 23/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 25/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 26/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 27/8 

Tillgänglighetsredogörelse