Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 16/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Introduktion, Obligatoriskt, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, GIS in Archaeology, Introduction
12:00
10:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 17/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 18/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, lab 001: software and shapefiles
16:00
09:00
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, SASH35, Globalization in the Pre-Modern World, SASH73, Health and Diet through Human History, AKSA21, AKSA32, ARKA21, ARKA22, ARKH21, ARKH22, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, ARKN09, SASH35, SASH73, Samling, LUX:C212 Lynnéum, Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Kick-off vårterminen 2023 / Spring semester 2023
18:00
16:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 19/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 20/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, lab 002: data digitization
16:00
09:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 22/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 23/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, SQL queries, selection and graphs (labs 003 and 004)
16:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 24/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 25/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, lab 005: georeferencing pt1
16:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 26/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 29/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 30/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, lab 006: georeferencing pt2
16:00
09:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 31/1 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 1/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, lab 007: recap. exercise
16:00
09:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 2/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, advanced editing and geoprocesing
16:00
09:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 3/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 6/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, essay assignment handout recap exercise walkthrough
16:00
09:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 7/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 8/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, Remote sensing and 3D: introduction
16:00
09:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 9/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 10/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 13/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 14/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, remote sensing 2
16:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 15/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, Digital Elevation Models
16:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 16/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, vector/raster DTMs
16:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 17/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 19/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 27/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, recap exercise
16:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 28/2 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 1/3 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, recap walkthrough, raster analyses
16:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 2/3 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, least cost path analysis, geodatabases
16:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 3/3 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, layouts
16:00
09:00
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Hemtentamen, Greer Jarrett, Take home exam, Take home exam deadline 24.00
00:00
23:45
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 6/3 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, open-source GIS and ARCGIS Pro
16:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 7/3 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 8/3 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Föreläsning/Övning, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, preliminary exam
16:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 9/3 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Laboration, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, free-lab
16:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 10/3 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Tentamen, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, final exam (9-12)
16:00
09:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 12/3 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 10/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 11/4 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Hemtentamen, Greer Jarrett, Re-exam, Re-sit for the take home exam, deadline 24.00
00:00
23:45
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 12/4 
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN10, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi, ARKN18, Arkeologi och antikens historia: Praktik, AKSA21, AKSA32, ARKA22, ARKH21, ARKH22, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, ARKN09, ARKN18, Information, LUX:B240, Kurs information inför 2023, : Information om höstens kurser 2023/Information about courses in the Fall of 2023
13:00
12:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Måndag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tisdag 18/4 
ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN09, Omtentamen, SOL:A035d PC-sal, Greer Jarrett, Re-exam
16:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Onsdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Torsdag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fredag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Söndag 23/4 

Tillgänglighetsredogörelse