Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 16/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Introduktion, Obligatoriskt, LUX:A233, Jes Wienberg, Introduktionsmöte, obl, Registrering och introduktion, information om kurser, lärare, litteratur och undervisningsplattform CANVAS (obligatoriskt)
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 17/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A126, Mentorsträff med Elias Engdahl - Introduktion och upplägg
12:00
11:00
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:B336, Jes Wienberg, Historiska arkeologier
15:00
13:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:B240, Jes Wienberg, Framväxten av historisk arkeologi
17:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 18/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:C214, Jes Wienberg, Perspektiv på det förflutna
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Studiebesök, Jes Wienberg, Studiebesök Kring domkyrkan, Samling vid Rustenshögen vid universitetsplatsen, in tll "Archaeologicum", Sandtagan 1, kläder efter väder
15:00
13:00
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, SASH35, Globalization in the Pre-Modern World, SASH73, Health and Diet through Human History, AKSA21, AKSA32, ARKA21, ARKA22, ARKH21, ARKH22, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, ARKN09, SASH35, SASH73, Samling, LUX:C212 Lynnéum, Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Kick-off vårterminen 2023 / Spring semester 2023
18:00
16:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 19/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Föreläsning, Obligatoriskt, LUX:B251, Jes Wienberg, Föreläsning/hemtentamen, Historisk arkeologi, summering av föreläsningar, anvisningar för examination, utlämning av skriftlig hemtentamen (obligatorisk)
12:00
10:15
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, AKSA21, ARKA21, ARKH21, Seminarium, LUX:C126 hörsal, Marie Hoen, Så klarar du studierna. Seminarium med studievägledaren och ämnesbibliotekarien.
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 20/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A126, Mentorsträff med Elias Engdahl -Gå igenom hemtenta
12:00
11:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 22/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 23/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 24/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A233, Mentorsträff med Elias Engdahl
12:00
11:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 26/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Hemtentamen, Inlämning, Jes Wienberg, Inlämning hemtentamen, Inlämning av hemtentamen dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf-fil
12:00
11:00
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, AKSA21, ARKA21, ARKH21, Information, LUX:B152, Agneta Ormes, Informationsföreläsning med studievägledare Agneta Ormes
14:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 29/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 30/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:C214, Jes Wienberg
10:00
08:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:B336, Jes Wienberg, Kyrkan, kyrkor och kyrkoarkeologi
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 31/1 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:B251, Jes Wienberg, Kyrkobyggnader
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:A233, Jes Wienberg, Kyrkor som källmaterial
15:00
13:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A126, Mentorsträff med Elias Engdahl
16:15
15:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 1/2 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Obligatoriskt, Studiebesök, Jes Wienberg, Studiebesök, obligatoriskt, Lunds domkyrka, samling fram för domkyrkans västportal (Melissa Isla Venegas medverkar)
11:00
09:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 2/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 3/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 6/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 7/2 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:B352, Jes Wienberg, Gravar och gravskick
15:00
13:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B352, Jes Wienberg, Litteraturseminarium 1, obligatoriskt
17:00
15:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 9/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 10/2 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Inlämning, Omtillfälle hemtentamen, Jes Wienberg, Inlämning av omtentamen för ARKH21: 1, dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf.fil
12:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 13/2 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:A233, Jes Wienberg, Kloster, konvent och hosoital
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A233, Mentorsträff med Elias Engdahl
13:30
12:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 14/2 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Obligatoriskt, Studiebesök, Jes Wienberg, Studiebesök, obligatoriskt, Historiska museets kyrkliga utställningar, samling i museet (obligatorisk)
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 15/2 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Obligatoriskt, Studiebesök, Jes Wienberg, Studiebesök, obligatoriskt, Drottens kyrkoruin, samling fram för ruinmuseet i Kattesund (obligatorisk)
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 20/2 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:B336, Jes Wienberg, Fästningar och slagfält - järnålder, vikingatid och medeltid
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Föreläsning, LUX:A233, Jes Wienberg, Fästningar och slagfält - medeltid och tidig modern tid
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 21/2 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift, Jes Wienberg, Publicering av omtentamen for ARKH21: delkurs 1
10:00
09:00
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Seminarium, LUX:B240, Jes Wienberg, Litteraturseminarium 2
15:00
13:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:B240, Mentorsträff med Elias Engdahl
16:15
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 27/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 28/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 1/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Exkursion, Obligatoriskt, Jes Wienberg, Exkursion, obligatorisk, Bussexkursion till sydöstra Skåne, avgång 8.30 prick, samling fram för LUX vid Helgonavägen; kläder efter väder; Dalby kyrka, Bjäresjö kyrka, Ystad kloster, Ystad Mariakyrka samt Bollerups kyrka och borg (obligatorisk)
18:00
08:30
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 2/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Historisk arkeologi - ting, texter och bilder, ARKH21, Inlämning, Omtillfälle hemtentamen, Jes Wienberg, Inlämning av omtentamen för ARKH21: 1, dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf.fil
12:00
11:00
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:A233, Jes Wienberg, Byggnader och bilder, anvisningar för examination, utlämning av skriftlig hemtentamen (obligatorisk)
15:00
13:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A233, Mentorsträff med Elias Engdahl
16:15
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 6/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 7/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A126
12:00
11:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 9/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Hemtentamen, Inlämning, Jes Wienberg, Inlämning av hemtentamen dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf-fil
12:00
11:45
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 13/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 14/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift, Jes Wienberg, Publicering av omtentamen for ARKH21: delkurs 3
10:00
09:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 15/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Föreläsning, LUX:A233, Jes Wienberg
10:00
08:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Föreläsning, LUX:B336, Jes Wienberg, Agrara landskap
12:00
10:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 16/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Föreläsning, LUX:B240, Jes Wienberg, Maktens landskap - kungar, riken, gränser
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff
13:15
12:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 17/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 20/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Seminarium, LUX:B352, Jes Wienberg, Litteraturseminarium 1
12:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 21/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Föreläsning, LUX:B240, Jes Wienberg, Urbana landskap - järnålder, vikingatid och medeltid
12:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 22/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Föreläsning, LUX:B237, Jes Wienberg, Den urbana scenen - medeltid och tidig modern tid
12:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 23/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Seminarium, LUX:B240, Jes Wienberg, Litteraturseminarium 2
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:B240
13:15
12:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 24/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Byggnader och bilder, ARKH21, Inlämning, Omtillfälle hemtentamen, Jes Wienberg, Inlämning av omtentamen för ARKH21: 3, dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf.fil
12:00
11:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 27/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 28/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Obligatoriskt, Studiebesök, Jes Wienberg, Lunds stad – obligatorisk stadsvandring; samling vid huvudingången till LUX, kläder efter väder
12:00
10:00
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Obligatoriskt, Studiebesök, Jes Wienberg, Lunds stad – obligatorisk stadsvandring
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 29/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A232
13:00
12:00
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Föreläsning, Obligatoriskt, LUX:A233, Jes Wienberg, Martin Hansson, Att söka i arkiv och på nätet; introduktion till individuell övning (obligatoriskt)
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 30/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Grupparbete, Jes Wienberg, Martin Hansson, Gruppövning med by
16:00
10:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 31/3 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Grupparbete, Jes Wienberg, Martin Hansson, Gruppövning med by
16:00
10:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 3/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Grupparbete, Jes Wienberg, Martin Hansson, Gruppövning med by
16:00
10:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 4/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Grupparbete, Jes Wienberg, Martin Hansson, Gruppövning med by
16:00
10:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 5/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Grupparbete, Jes Wienberg, Martin Hansson, Gruppövning med by
11:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A126
12:00
11:00
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Grupparbete, Jes Wienberg, Martin Hansson
16:00
12:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 7/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 9/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 10/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 11/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B240, Jes Wienberg, Martin Hansson, Muntlig gruppredovisning från byövning (obligatoriskt)
16:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 12/4 
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN10, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi, ARKN18, Arkeologi och antikens historia: Praktik, AKSA21, AKSA32, ARKA22, ARKH21, ARKH22, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, ARKN09, ARKN18, Information, LUX:B240, Kurs information inför 2023, : Information om höstens kurser 2023/Information about courses in the Fall of 2023
13:00
12:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 13/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Föreläsning, Hemtentamen, Obligatoriskt, LUX:B152, Jes Wienberg, Landskap och bebyggelse, anvisningar för examination, utlämning av skriftlig hemtentamen (obligatoriskt)
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A126
14:00
12:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 17/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 18/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A126
12:00
11:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 20/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Hemtentamen, Inlämning, Jes Wienberg, Inlämning av hemtentamen dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf-fil
12:00
11:45
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 24/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:B339, Erik Johansson, Mentaliteter och vardagsliv
12:00
10:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 25/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift, Jes Wienberg, Publicering av omtentamen for ARKH21: delkurs 2
10:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 26/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:A127, Robert Bergman Carter, Ting i tid, rum och kontext
12:00
10:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 27/4 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:A127, Erik Johansson, Ekofakter
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A127
13:15
12:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 30/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 2/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:A232, Erik Johansson, Hushållens kärl
12:00
10:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 3/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:C214, Robert Bergman Carter, Människan som ting
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 4/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Litteraturseminarium, LUX:A233, Erik Johansson, Metod och tolkning
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 5/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Landskap och bebyggelse, ARKH21, Inlämning, Omtillfälle hemtentamen, Jes Wienberg, Inlämning av omtentamen för ARKH21: 2, dvs uppladdning av examinationssvar via CANVAS senast kl 12.00 som pdf.fil
12:00
11:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 8/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Studiebesök, Erik Johansson, Kulturen
15:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 9/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:B352, Robert Bergman Carter, Tingens biografier
12:00
10:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 15/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:B352, Robert Bergman Carter, Import och främmande ting
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 16/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:A233, Robert Bergman Carter, Myntens möjligheter
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 17/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Litteraturseminarium, LUX:C337, Robert Bergman Carter, Import och främmande ting
12:00
10:15
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:C337
13:15
12:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 22/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Seminarium, LUX:C214, Erik Johansson, Bebyggelseanalys
12:00
10:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 24/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Föreläsning, LUX:A232, Robert Bergman Carter, Workshop, workshop, obligatorisk närvaro- Utlämning av hemtentamen
16:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 25/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:A232
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 28/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 30/5 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Mentorsträff, LUX:B265
12:00
11:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 2/6 
ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, Människor och ting, ARKH21, Hemtentamen, Inlämning
18:00
17:45
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 4/6 

Tillgänglighetsredogörelse