Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 16/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Introduktionsmöte, Obligatoriskt, LUX:B129, Fredrik Ekengren, Upprop och introduktion (obl)
12:00
10:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 17/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Föreläsning/Seminarium, LUX:C214, Fredrik Ekengren, Materiell kultur
10:00
08:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A232, Mentorträff, Mentorsträff med Cornelia Haglund
11:15
10:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 18/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Obligatoriskt, Studiebesök, Fredrik Ekengren, Studiebesök, obligatoriskt, Studiebesök på Historiska museet i Lund. Samling vid museets entré, Krafts torg 1, kl. 13.00
15:00
13:00
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, SASH35, Globalization in the Pre-Modern World, SASH73, Health and Diet through Human History, AKSA21, AKSA32, ARKA21, ARKA22, ARKH21, ARKH22, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, ARKN09, SASH35, SASH73, Samling, LUX:C212 Lynnéum, Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Kick-off vårterminen 2023 / Spring semester 2023
18:00
16:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 19/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Fredrik Ekengren, Arkeologins historia
12:00
10:15
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, AKSA21, ARKA21, ARKH21, Seminarium, LUX:C126 hörsal, Marie Hoen, Så klarar du studierna. Seminarium med studievägledaren och ämnesbibliotekarien.
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 22/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 23/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Obligatoriskt, Studiebesök, Fredrik Ekengren, Studiebesök i museets magasin på Gastelyckan
12:00
10:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 24/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Föreläsning, LUX:C214, Fredrik Ekengren, Arkeologi i Skåne
12:00
10:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 25/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Fredrik Ekengren, Arkeologiska perspektiv
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A126, Mentorsträff med Cornelia Haglund
14:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 26/1 
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, AKSA21, ARKA21, ARKH21, Information, LUX:B152, Agneta Ormes, Informationsföreläsning med studievägledare Agneta Ormes
14:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 29/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 30/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Fredrik Ekengren, Uppdragsarkeologin. Hemtentamen delas ut.
12:00
10:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 31/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Föreläsning, LUX:C214, Fredrik Ekengren, Arkeologins roll i samhället
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:C213, Mentorsträff med Cornelia Haglund
15:15
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 2/2 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B129, Fredrik Ekengren, Seminarium (obligatoriskt)
12:00
10:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 3/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 6/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 7/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 8/2 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A126, Mentorsträff med Cornelia Haglund
12:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 9/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 10/2 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Hemtentamen, Inlämning, Deadline hemtentamen
23:00
22:45
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 13/2 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Föreläsning, LUX:B336, Åsa Berggren, Vad finns kvar?
12:00
10:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 15/2 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Föreläsning, LUX:B336, Åsa Berggren, Ting
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:B265, Mentorsträff med Cornelia Haglund
14:15
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 20/2 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Åsa Berggren, Tid
12:00
10:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 22/2 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Åsa Berggren, Ting och text
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:B232, Mentorträff, Mentorsträff med Cornelia Haglund
14:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 27/2 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Åsa Berggren, Människan
12:00
10:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 28/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 1/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Åsa Berggren, Landskap
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A126, Mentorträff, Mentorsträff med Cornelia Haglund
14:15
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 6/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Exkursion, Obligatoriskt, Åsa Berggren, Exkursion (obligatorisk), Skåneexkursion (obl). Hemtentamen delas ut
17:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 7/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:C215, Mentorsträff med Cornelia Haglund
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 13/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B129, Åsa Berggren, Seminarium (obligatoriskt)), Seminarium (obl)
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A126, Mentorsträff med Cornelia Haglund
14:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 17/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Omtentamen, Omtenta på hemtentamen delkurs 1 tillgänglig på Canvas. Deadline 31/3.
12:00
11:45
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Hemtentamen, Inlämning, Deadline hemtentamen
23:00
22:45
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 20/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Åsa Berggren, Introduktion och paleolitikum
12:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 21/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Seminarium, LUX:C224 Mac-sal, Fredrik Ekengren, Åsa Berggren, Introduktion till artefaktstudier i Dynamic Collections
12:00
10:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 22/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Åsa Berggren, Senpaleolitikum
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A232
14:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 24/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboration, Seminarium, Åsa Berggren, Flintslagning
13:00
09:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 26/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 27/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Åsa Berggren, Mesolitikum
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A126
14:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 28/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:C214, Åsa Berggren, Neolitiseringen i Europa
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 29/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:A126, Åsa Berggren, Artefaktstudier paleolitikum och mesolitikum (obligatoriskt)
15:00
10:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 30/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Åsa Berggren, Tidigneolitikum i Sydskandinavien
12:00
10:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 31/3 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:C214, Åsa Berggren, Mellanneolitikum i Sydskandinavien
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Arkeologins villkor, ARKA21, Omtentamen, Deadline omtenta hemtentamen delkurs 1
23:00
22:45
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 2/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 10/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 11/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 12/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:A126, Åsa Berggren, Artefaktstudier tidigneolitikum och mellanneolitikum (obligatoriskt)
15:00
10:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 13/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:C214, Åsa Berggren, Senneolitikum
12:00
10:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 14/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:A126, Åsa Berggren, Artefaktstudier senneolitikum (obligatoriskt)
15:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A126, Mentorträff
16:15
15:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 16/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 17/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:A126, Åsa Berggren, Artefaktstudier keramik (obl)
15:00
10:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 18/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Seminarium, LUX:B336, Åsa Berggren
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 19/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboration, LUX:A126, Åsa Berggren, Självstudier med artefakter
15:00
10:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 20/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboration, LUX:A126, Åsa Berggren, Självstudier med artefakter
15:00
10:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 21/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Obligatoriskt, Studiebesök, Åsa Berggren, Studiebesök Historiska museet i Lund (obligatoriskt). Hemtentan distribueras.
13:00
12:00
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A126
15:00
13:00
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Omtentamen, Omtenta hemtentamen delkurs 2 publiceras på Canvas. Deadline 5/5.
17:00
16:45
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 22/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 25/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Studiebesök, Åsa Berggren, Studiebesök vid Nationalmuseet i Köpenhamn
16:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 26/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Laboration, LUX:A126, Åsa Berggren, Självstudier med artefakter
15:00
10:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 28/4 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Tentamen, LUX:B129, Artefakttentamen (salstentamen)
12:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 30/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 1/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 2/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 3/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A127
14:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 5/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Omtentamen, Deadline omtenta hemtentamen delkurs 2
22:00
21:45
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Hemtentamen, Inlämning, Deadline hemtenta
23:00
22:45
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 8/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B339, Ing-Marie Back Danielsson, Introduktion till bronsåldern
12:00
10:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 9/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Gård, djur och dagligt liv
12:00
10:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 10/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 1 (obligatoriskt)
15:00
12:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 11/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Visuell kultur och föreställningsvärld
12:00
10:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 12/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 2 (obligatoriskt)
12:00
09:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A127
13:15
12:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 15/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Gravar och ritualer
12:00
10:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 16/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Omtentamen, LUX:A232
12:00
09:00
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Obligatoriskt, Studiebesök, Ing-Marie Back Danielsson, Studiebesök, Historiska museet i Lund (obligatoriskt)
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 17/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A127
13:00
12:00
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:C214, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 3 (obligatoriskt)
16:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 22/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Studiebesök, Ing-Marie Back Danielsson, Studiebesök, Nationalmuseet i Köpenhamn
16:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 23/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 4 (obligatoriskt)
12:00
09:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:C213
13:00
12:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 24/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Seminarium (obl). Hemtentamen delas ut
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A127
13:15
12:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 25/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Självstudier med artefakter
13:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 26/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Självstudier med artefakter
13:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 28/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 29/5 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Tentamen, LUX:B129, Artefakttentamen (salstentamen)
12:00
09:00
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:C213
14:00
12:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 2/6 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Hemtentamen, Inlämning, Deadline hemtentamen
23:00
22:45
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 4/6 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 4/8 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Omtillfälle hemtentamen, Omtenta på hemtentamen delkurs 3 publiceras på Canvas. Deadline 18 augusti.
12:00
11:45
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 5/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 6/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 9/8 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Omtillfälle hemtentamen, Omtenta på hemtentamen delkurs 4 publiceras på Canvas. Deadline den 18 augusti.
12:00
11:45
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 11/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 12/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 13/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 16/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 17/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 18/8 
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, Medelhavsvärlden 300 f.Kr.-300 e.Kr., Medelhavsvärlden 900-300 f.Kr., Skandinaviens och Europas arkeologi, järnåldern, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, AKSA21, ARKA21, ARKA22, Omtentamen, Uppsamlingsprov, LUX:B336, Salstentamen (uppsamlingstenta)
13:00
09:00
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Omtentamen, Uppsamlingsprov, LUX:B336, Salstentamen (uppsamlingstenta)
13:00
09:00
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Omtillfälle hemtentamen, Deadline omtenta hemtentamen delkurs 3 & 4
23:00
22:45
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 19/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 20/8 

Tillgänglighetsredogörelse