Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 17/1 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, Introduktion, LUX:B129, Anna Tornberg, Introduction, mandatory
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 18/1 
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, SASH35, Globalization in the Pre-Modern World, SASH73, Health and Diet through Human History, AKSA21, AKSA32, ARKA21, ARKA22, ARKH21, ARKH22, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, ARKN09, SASH35, SASH73, Samling, LUX:C212 Lynnéum, Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Kick-off vårterminen 2023 / Spring semester 2023
18:00
16:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 19/1 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, What we know, how we know it - methods, disciplines, material
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 22/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 23/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 24/1 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, Human biology: the pleistocene enheritance
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 26/1 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, Health and diet
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 29/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 30/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 31/1 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, The Neolithic transition
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 2/2 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Grupparbete, LUX:B129, LUX:B165-168, Anna Tornberg, Literature workshop
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 3/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 5/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 6/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 7/2 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Blair Nolan, The urban transition
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 9/2 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, The industrial transition
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 10/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 12/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 13/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 14/2 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Blair Nolan, Disease patterns, demography and epidemiology
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 15/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 16/2 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, The body: humans and microbes coevolving
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 19/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 20/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 21/2 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Blair Nolan, Health and longevity
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 23/2 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, Environment, ecology, adaptation
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 26/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 27/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 28/2 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, Transitions
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 1/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 2/3 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Workshop, LUX:B129, Blair Nolan, Hands-on workshop
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 5/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 6/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 7/3 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Inställd, Anna Tornberg, Excursion to the Museum of Life/Livets museum
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 9/3 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, LUX:B129, Anna Tornberg, Synthesis seminar
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 12/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 13/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 14/3 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Föreläsning, Anna Tornberg, Excursion, Excursion to the Museum of Life/Livets museum - We'll gather outside the entrance of the museum.
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 17/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 20/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 21/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 23/3 
SASH73, Health and Diet through Human History, SASH73, Hemtentamen, Inlämning, Anna Tornberg, Take home-exam to be uploaded on Canvas
00:00
23:45
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 24/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 26/3 

Tillgänglighetsredogörelse