Schema
v 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/1 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Introduktion, Obligatoriskt, LUX:C215, Peter Jordan, Introduction (mandatory)
12:00
10:15
v 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/1 
v 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/1 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:C213, Peter Jordan, Research questions and research design (mandatory)
15:00
13:15
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, SASH35, Globalization in the Pre-Modern World, SASH73, Health and Diet through Human History, AKSA21, AKSA32, ARKA21, ARKA22, ARKH21, ARKH22, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, ARKN09, SASH35, SASH73, Samling, LUX:C212 Lynnéum , Agneta Ormes, Fredrik Ekengren, Kick-off vårterminen 2023 / Spring semester 2023
18:00
16:15
v 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/1 
v 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/1 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B353, Peter Jordan, Academic writing (mandatory)
12:00
10:15
v 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/1 
v 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/1 

v 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/1 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B429, Peter Jordan, Formalities, citing and referencing (mandatory)
12:00
10:15
v 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/1 
v 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/1 
v 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/1 
v 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/1 
v 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/1 
v 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/1 

v 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/1 
v 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/1 
v 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/2 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:B353, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/2 
v 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/2 
v 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/2 
v 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/2 

v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/2 
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/2 
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/2 
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/2 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:B353, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/2 
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/2 
v 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/2 

v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/2 
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/2 
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/3 
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/3 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:C337, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/3 
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/3 
v 9 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/3 

v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/3 
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/3 
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/3 
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/3 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:A127, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/3 
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/3 
v 11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/3 

v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/3 
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/3 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:C213, Peter Jordan, Thesis presentation (mandatory)
17:00
09:15
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/3 
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/3 
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/3 
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/3 
v 12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/3 

v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/3 
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/3 
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/3 
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/3 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:C213, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/3 
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/4 
v 13 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/4 

v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/4 
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/4 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:C213, Peter Jordan, The oral defence – procedure and advice (mandatory)
12:00
10:15
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/4 
AKSA21, Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs, AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA22, Arkeologi: Fortsättningskurs, ARKH21, Historisk arkeologi: Grundkurs, ARKH22, Historisk arkeologi: Fortsättningskurs, ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKN09, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, ARKN10, Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi, ARKN18, Arkeologi och antikens historia: Praktik, AKSA21, AKSA32, ARKA22, ARKH21, ARKH22, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, ARKN09, ARKN18, Information, LUX:B240, Kurs information inför 2023, : Information om höstens kurser 2023/Information about courses in the Fall of 2023
13:00
12:15
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/4 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:C337, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/4 
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/4 
v 15 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/4 

v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/4 
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/4 
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/4 
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/4 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:A127, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/4 
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/4 
v 17 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/4 

v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/5 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Inlämning, Deadline for complete thesis to second reader and supervisor
08:00
07:45
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/5 
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/5 
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/5 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:C337, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/5 
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/5 
v 19 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/5 

v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/5 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Inlämning, Deadline for comments by second reader and supervisor
17:00
16:45
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/5 
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/5 
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/5 
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/5 
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/5 
v 20 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/5 

v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/5 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Inlämning, Final deadline and distribution of thesis on Canvas
08:00
07:45
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/5 
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/5 
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/5 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Seminarium, LUX:B353, Peter Jordan, Lund Archaeology Research Seminar (Invited Guest Speaker)
17:00
15:15
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/5 
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/5 
v 21 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/5 

v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/5 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Obligatoriskt, Ventilationsseminarium, LUX:B152, Peter Jordan, Thesis defence
17:00
08:15
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/5 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Obligatoriskt, Ventilationsseminarium, LUX:B237, Peter Jordan, Thesis defence
17:00
08:15
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/5 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, Examensarbete samt opposition av ett annat examensarbete, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Avslutningsceremoni, LUX:C212 Lynnéum , Graduation ceremony
18:00
16:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/6 
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/6 
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/6 
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/6 

v 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/8 
v 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/8 
v 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/8 
v 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/8 
v 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/8 
ARKM21, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, ARKM22, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologi, ARKM23, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, ARKM24, Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällsliv, ARKM21, ARKM22, ARKM23, ARKM24, Ventilationsseminarium, LUX:C214, Peter Jordan, MA Thesis, MA thesis defences and ventillation!
17:00
08:00
v 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/8 
v 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/8 

Tillgänglighetsredogörelse