Schema
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 20/6 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Introduktion, Online, Fanny Kärfve, Hampus Olsson, Maria Nilsson, Egyptens historia från det Gamla till det Nya riket (ca 2700–1077 f.Kr.)
12:00
10:15
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 22/6 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Online, Fanny Kärfve, Greklands historia 700–323 f.Kr. (Alexander den Stores död)
12:00
10:15
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 23/6 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Online, Hampus Olsson, Roms historia 753 f.Kr.–565 e.Kr. (från stadens grundläggning till Justinianus den Stores död)
12:00
10:15
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 24/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 25/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 26/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 27/6 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Online, Hampus Olsson, Politiska system och filosofi
12:00
10:15
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 29/6 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Online, Fanny Kärfve, Sociala förhållanden (fokus på samhällsgrupper utanför det ledande skiktet)
12:00
10:15
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 30/6 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Online, Hampus Olsson, Religion (grekisk-romersk mytologi, judendom, mysteriekulter och kristendomens uppkomst)
12:00
10:15
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 1/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 2/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 3/7 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 4/7 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Online, Fanny Kärfve, Konst och kultur
12:00
10:15
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 6/7 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Online, Peder Flemestad, Antik litteratur
12:00
10:15
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 7/7 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Föreläsning, Online, Fanny Kärfve, Hampus Olsson, Arvet efter antiken (påverkan och betydelse fram till idag)
12:00
10:15
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 8/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 9/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 10/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/7 
AKSB03, Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag, AKSB03, Distans, Inlämning, 23:59 - deadline för skriftlig inlämning.
00:00
23:45
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 23/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 24/7 

Tillgänglighetsredogörelse