Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/1 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Introduktion, LUX:B339, Lokal gäller ej, Matthew Norris, Introduktion och Florens
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/1 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium, LUX:A233, Lokal gäller ej, Matthew Norris
10:00
08:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 22/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 23/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/1 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:B237, Lokal gäller ej, Kristiina Savin, Aten
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/1 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium, LUX:B237, Lokal gäller ej, Kristiina Savin
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 29/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 30/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 31/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/2 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:B152, Lokal gäller ej, Henrik Brissman, Berlin
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/2 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium, LUX:A233, Lokal gäller ej, Henrik Brissman
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 5/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 6/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 7/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 8/2 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:B240, Lokal gäller ej, Bruno Hamnell, Idéer i rörelse
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 9/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 10/2 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium, LUX:A233, Lokal gäller ej, Bruno Hamnell
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 12/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 13/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 15/2 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Föreläsning, LUX:A233, Frits Gåvertsson, Oxford
15:00
13:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 17/2 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Idéhistoriska platser, ILHA20, Seminarium, LUX:A233, Frits Gåvertsson
17:00
15:15
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 19/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 20/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 22/2 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Föreläsning, LUX:C436, Kristiina Savin, Drottning Kristinas Maximer
12:00
10:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 24/2 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Seminarium, LUX:C436, Kristiina Savin, Drottning Kristinas Maximer
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 26/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 27/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 28/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Föreläsning, LUX:B336, Matthew Norris, Barockvetenskap
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Seminarium, LUX:C436, Matthew Norris, Barockvetenskap
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 5/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 6/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 7/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 8/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Föreläsning, LUX:B429, Jimmy Jönsson, Darwinismen i Sverige
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 10/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Föreläsning, LUX:B366, Jimmy Jönsson, Darwinismen i Sverige
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 12/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 13/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 16/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Föreläsning, LUX:B336, Anna Tunlid, De icke önskvärda
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 17/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Seminarium, LUX:A127, Anna Tunlid
15:00
13:15
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Information, LUX:A127, Kristiina Savin, Matthew Norris, Info om kandidatkursen
15:30
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 19/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 20/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 21/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 22/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Föreläsning, LUX:B336, Ingrid Dunér, Maoismen i Sverige
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 24/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Seminarium, LUX:B232, Ingrid Dunér, Maoismen i Sverige
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 26/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 27/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 28/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 29/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Föreläsning, LUX:C436, Matthew Norris, Introduktion och Lovejoy
15:00
13:00
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Uppsatskurs, ILHA20, Introduktionsmöte, LUX:C436, Charlotte Christensen-Nugues, Matthew Norris, Introduktion uppsats
16:00
15:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 31/3 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Workshop, LUX:C426, Matthew Norris
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 2/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 3/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 5/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Föreläsning, LUX:C426, Matthew Norris, Föreläsning: Kuhn
15:00
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 6/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Uppsatskurs, ILHA20, Föreläsning, LUX:C214, Per Stobaeus, Paleografi, Obligatorisk!
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 7/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Workshop, LUX:C436, Matthew Norris
17:00
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 9/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 10/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Föreläsning, LUX:C426, Matthew Norris, Föreläsning: Skinner
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Uppsatskurs, ILHA20, Biblioteksundervisning, Per Carleheden, Distansundervisning via zoom
14:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Workshop, LUX:C436, Matthew Norris
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 16/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 17/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 20/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Föreläsning, LUX:C436, Bruno Hamnell, Föreläsning: Foucault
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 22/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Workshop, LUX:C426, Bruno Hamnell
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 23/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 24/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 25/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 26/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Föreläsning, LUX:C426, Matthew Norris, Föreläsning: Ginzburg
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 29/4 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Klassiker i historieskrivningen, ILHA20, Slutseminarium, LUX:C436, Matthew Norris
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 30/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 1/5 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/10 
ILHA20, Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, Debatter i svensk idéhistorisk forskning, ILHA20, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Jimmy Jönsson
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 15/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 16/10 

Tillgänglighetsredogörelse