Schema
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/1 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Introduktion, Online, Charlotte Christensen-Nugues, introduktionsmöte
17:00
15:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/1 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Lokal gäller ej, Frits Gåvertsson, Försokratikerna
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/1 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Lokal gäller ej, Frits Gåvertsson, Platon
15:00
13:15
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 22/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 23/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/1 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, SI-övning, Grupp 1 + 2 (Joen & Vera)
12:00
11:00
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Lokal gäller ej, Frits Gåvertsson, Aristoteles
15:00
13:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/1 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Lokal gäller ej, Frits Gåvertsson, Moralfilosofi och epistemologi
17:00
15:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 29/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 30/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 31/1 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Lokal gäller ej, Charlotte Christensen-Nugues, Tidig medeltid och det antika arvet
17:00
15:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Lokal gäller ej, Charlotte Christensen-Nugues, Antiken och medeltiden. Filosofi och vetenskap i det islamska riket
17:00
15:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:B251, Grupp 1 (Joen)
12:00
11:00
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:B251, Lokal gäller ej, Charlotte Christensen-Nugues, 1100-talets renässans
17:00
15:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:B129, Grupp 2 (Vera)
12:00
11:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium, Ingrid Dunér, Klassikerseminarium, Grupp 1
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium, Ingrid Dunér, Klassikerseminarium, Grupp 2
15:00
13:15
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 5/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 6/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 7/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Lokal gäller ej, Charlotte Christensen-Nugues, Högskolastiken
17:00
15:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 8/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Lokal gäller ej, Charlotte Christensen-Nugues, Senmedeltidens kriser
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 9/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:B237, Grupp 1 (Joen)
12:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 10/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:B129, Grupp 2 (Vera)
11:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 11/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium, LUX:B129, Lokal gäller ej, Bruno Hamnell, Källtextseminarium , Grupp 1
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Distansundervisning pga. covid-19, Seminarium, LUX:B336, Lokal gäller ej, Bruno Hamnell, Källtextseminarium , Grupp 2
15:00
13:15
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 12/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 13/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 15/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:C327, LUX:C337, Tentaplugg, grupp 1 + 2 (Joen & Vera)
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 18/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Hemtentamen, Tentamen delkurs 1, tidsbegränsad hemtentamen
15:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 19/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 20/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 21/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Kristiina Savin
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 22/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Kristiina Savin
17:00
15:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 23/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:B353, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
12:00
11:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 26/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 27/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 28/2 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal
17:00
15:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:A233, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
12:00
11:00
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Föreläsning, Online, digital föreläsning, Monica Libell, Renässansens lärda värld
18:00
16:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Seminarium, LUX:B129, Tove Paulsson Holmberg, Klassikerseminarium , Grupp 1
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Online, Seminarium, Tove Paulsson Holmberg, Klassikerseminarium , Grupp 2: Observera att seminariet hålls online!
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 5/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 6/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 7/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Föreläsning, LUX:B152, Sarah Vorminder
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 8/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Svante Nordin, Descartes
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 9/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 10/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:C213, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
14:15
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 12/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 13/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 14/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Projektarbete, ILHA10, Introduktionsmöte, LUX:B336, Kristiina Savin, Information om dk 5
11:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Charlotte Christensen-Nugues, Den nya politiska filosofin
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 16/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:C213, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
15:00
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 17/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Seminarium, LUX:B129, Bruno Hamnell, Källtextseminarium , Grupp 1
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Seminarium, LUX:C214, Bruno Hamnell, Källtextseminarium , Grupp 2
15:00
13:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, Information, LUX:B152, Charlotte Christensen-Nugues, Information om fortsättningskursen
16:00
15:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 18/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Antiken och medeltiden, ILHA10, Omtillfälle hemtentamen, Omtenta delkurs1, tidsbegränsad hemtentamen
15:00
09:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 19/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 20/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 21/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:B353, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
12:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 24/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Hemtentamen, Tentamen delkurs 2, tidsbegränsad hemtentamen
15:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 25/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Matthew Norris, Upplysning och romantik
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 26/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 27/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 28/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Frits Gåvertsson, Empirism och rationalism , Läsanvisningar: Nordin 328-335, 352-374, 395-398
15:00
13:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:A127, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
16:15
15:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 29/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Projektarbete, ILHA10, Biblioteksundervisning, Digital, Per Carleheden, Informationssökning, Zoomlänk på Canvas
12:00
11:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 30/3 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Jonas Hansson, Kvinnan i debatten
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 31/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Jimmy Jönsson, Naturens ordning
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 2/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 3/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 4/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Jonas Hansson, Religionskritik
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 5/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Projektarbete, ILHA10, Inlämning, Kristiina Savin, Inlämning av ämnesförslag, Kl. 20.00
20:00
16:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 6/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:B339, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
12:00
11:00
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Jonas Hansson, Exotism och nationalism
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 7/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Victoria Höög, Politik och samhällskritik
17:00
15:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 8/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:B237, Jimmy Jönsson, Darwin
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 9/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 10/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Projektarbete, ILHA10, Seminarium, LUX:A232, LUX:B232, LUX:C213, Bruno Hamnell, Kristiina Savin, Sarah Vorminder
16:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Seminarium, LUX:B129, David Bowling, Källtextseminarium, Grupp1
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Seminarium, LUX:B129, David Bowling, Källtextseminarium, Grupp 2
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Jonas Hansson, Från Kant till Hegel
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 16/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 17/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 19/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Bruno Hamnell, Liberalism och utilitarism
15:00
13:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:A127, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
16:15
15:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 20/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 21/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Seminarium, LUX:C214, Bruno Hamnell, Klassikerseminarium, Grupp 1
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Seminarium, LUX:C214, Bruno Hamnell, Klassikerseminarium, Grupp 2
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 22/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, ILHA10, Omtillfälle hemtentamen, Omtenta delkurs 2, tidsbegränsad hemtentamen
15:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 23/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 24/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 25/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:A127, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
15:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 27/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Hemtentamen, Tentamen delkurs 3, tidsbegränsad hemtentamen
15:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 28/4 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Matthew Norris, Den moderna världsbilden
15:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 30/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 1/5 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 2/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, John Hennessey, Modern Colonial Ideology
17:00
15:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 4/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Seminarium, LUX:B129, Adam Furbring, Klassikerseminarium, Grupp 1
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Seminarium, LUX:B129, Adam Furbring, Klassikerseminarium, Grupp 2
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 5/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C214, Henrik Brissman, MARX
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:A127, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
14:15
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 7/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 8/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 9/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Ingrid Dunér, Rasbiologin
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 10/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Jonas Hansson, Massa och myt
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 11/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Svante Nordin, 1900-talets filosofi
15:00
13:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:A127, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
16:15
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 13/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:B251, Charlotte Christensen-Nugues, Kvinnorörelse och feminism
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 14/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 15/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 16/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Charlotte Christensen-Nugues, Fransk idémiljö efter 1945
17:00
15:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 18/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:B240, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
15:00
14:00
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Monica Libell, Moralfilosofi
17:00
15:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 19/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Seminarium, LUX:B129, Ingrid Dunér, Källtextseminarium, Grupp 1
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Seminarium, LUX:B336, Ingrid Dunér, Källtextseminarium, Grupp 2
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 21/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 22/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 23/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Matthew Norris, Postmodernismen
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 24/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Monica Libell, Freud och sexologins framväxt
12:00
10:15
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:A127, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
14:15
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 25/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Upplysningen och romantiken, ILHA10, Omtillfälle hemtentamen, Omtentamen delkurs 3, tidsbegränsad hemtentamen
15:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 27/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, Seminarium, LUX:C213, LUX:C337, LUX:C436, Bruno Hamnell, Kristiina Savin, Sarah Vorminder
12:00
09:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 28/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 29/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 31/5 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, ILHA10, SI-övning, LUX:A127, SI-ledare: Vera Svahn och Joen Törnkvist
12:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 1/6 
ILHA10, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, Den moderna världsbildens framväxt, ILHA10, Hemtentamen, Tentamen i delkurs 4, tidsbegränsad hemtentamen
15:00
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 2/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 4/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 5/6 

Tillgänglighetsredogörelse