Schema
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/8 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Introduktion, Victoria Höög
17:30
15:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, Victoria Höög
12:30
10:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Föreläsning, LUX:B336, Victoria Höög, No distance teaching
17:30
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Föreläsning, LUX:C214, Victoria Höög, No distance teaching
12:30
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Föreläsning, LUX:B129, Victoria Höög, No distance teaching
17:30
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Studiebesök, Victoria Höög, besök på Skissernas
19:00
17:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Seminarium, LUX:B237, LUX:B336, Victoria Höög, First assignment seminar
17:30
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:B129, Victoria Höög
12:30
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Föreläsning, LUX:C214, Victoria Höög, No distance teaching
17:30
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/9 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Distansundervisning pga. covid-19, Föreläsning, LUX:A233, Victoria Höög
12:30
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/10 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/10 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/10 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/10 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Seminarium, LUX:B152, Victoria Höög
17:30
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/10 
SASH87, Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, SASH87, Seminarium, LUX:B237, Victoria Höög, Second assigment seminar
12:30
10:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/10 

Tillgänglighetsredogörelse