Schema
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 28/8 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, Introduktion, LUX:C214, Gabriella Nilsson, Kursintroduktion
17:00
15:15
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 30/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 31/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 2/9 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 3/9 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 4/9 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B240, Gabriella Nilsson, Vad är våld?
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 9/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 10/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/9 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B240, Gabriella Nilsson, Legitimerat våld
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 16/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 17/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 18/9 
DIKA11, Digitala kulturer: Teorier - Introduktion, ETNA14, Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, HISA24, Historia: Grundkurs, HISA26, Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, HISA34, Historia: Grundkurs, ILHA01, Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, IMSA11, Intermediala studier: Grundkurs, IMSA40, Intermediala kulturstudier, IMSA60, Intermediala studier: Digitala medier, KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, MODA12, Modevetenskap: Modets historiska och kulturella sammanhang 1 - introduktion, MRSG11, Mänskliga rättighetsstudier: Introduktionskurs, MUVA01, Musikvetenskap: Grundkurs, ETNA14, ETNB07, HGMOV, HISA24, HISA34, ILHA01, IMSA11, IMSA40, IMSA60, MRSG11, MUVA01, Information, LUX:C121 hörsal, Henrik Brissman, Information från Studieverkstaden
13:00
12:15
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B336, Gabriella Nilsson, Muntlig redovisning
18:00
14:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 23/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 24/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 25/9 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B240, Gabriella Nilsson, Maskulinitet och våld
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 30/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 1/10 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 2/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 6/10 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Inlämning, Inlämning av skriftlig uppgift
16:00
15:45
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 7/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 8/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 9/10 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B240, Gabriella Nilsson, Våld i nära relationer
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 15/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 16/10 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B240, Gabriella Nilsson, Teorier om våld i nära relationer
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 22/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 23/10 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Workshop, LUX:C216 Mac-sal, Gabriella Nilsson, Jenny Hallström, Litteratursökning (obligatorisk)
18:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 28/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 29/10 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 10/11 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Inlämning, Inlämning av skriftlig uppgift
16:00
15:45
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 11/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 12/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 13/11 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B240, Gabriella Nilsson, Sexualitet och våld
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 17/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 18/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 19/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 20/11 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B240, Gabriella Nilsson, Förståelser av sexualitet och våld
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 22/11 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Seminarium, LUX:B251, Gabriella Nilsson, Film om prostitution
18:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 25/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 26/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 27/11 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Seminarium, LUX:C214, Gabriella Nilsson, Muntlig examination
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 3/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 4/12 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B339, Inger Lövkrona, Kvinnors våld
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 8/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 9/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 10/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 11/12 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B339, Gabriella Nilsson, Heder och kultur
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 15/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 16/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 17/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 18/12 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Föreläsning, LUX:B339, Gabriella Nilsson, Intersektionalitet och våld
17:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 20/12 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Seminarium, LUX:B129, Gabriella Nilsson, Medieanalys, kursavslutning
18:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 23/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 24/12 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/1 
ETNB07, Etnologi: Våld, genus och kultur, ETNB07, Inlämning, Inlämning av skriftlig uppgift
16:00
15:45
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 14/1 

Tillgänglighetsredogörelse