Schema
v 3 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 16/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Introduktionsmöte, LUX:B251, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin
14:00
13:15
v 3 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 17/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Att Tolka Bilder 1
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, Intro (Seminariegrupp A)
14:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, Intro (Seminariegrupp B)
15:00
14:15
v 3 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 18/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Att Tolka Bilder 2
12:00
10:15
v 3 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 19/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Att Tolka Bilder 3
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Seminarium, LUX:C436, Björn Fritz, Ludwig Qvarnström, Max Liljefors, Vad vill du med dina studier?, Var vill du komma med dina studier, vilken slags konsthistoriker vill du bli? Samtal/seminarium kring mål och arbete under den kommande terminen (grupp 1 & 2)
14:05
13:20
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Seminarium, LUX:C436, Björn Fritz, Ludwig Qvarnström, Max Liljefors, Vad vill du med dina studier?, Var vill du komma med dina studier, vilken slags konsthistoriker vill du bli? Samtal/seminarium kring mål och arbete under den kommande terminen (grupp 3 & 4)
15:00
14:15
v 3 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 20/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Självstudier, Björn Fritz, Tid för att arbeta med veckans inlämningsuppgift på egen hand!
15:45
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Inlämning, Björn Fritz, Deadline, Att jämföra bilder
16:00
15:45
v 3 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 21/1 
v 3 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 22/1 

v 4 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 23/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C436, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 2. (Seminariegrupp A)
14:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C436, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 2. (Seminariegrupp B)
15:00
14:15
v 4 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 24/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Att Tolka Bilder 4
12:00
10:15
v 4 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 25/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B237, Björn Fritz, Formalism
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Grupparbete, Björn Fritz
13:00
12:15
v 4 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 26/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B237, Björn Fritz, Exempel på formalism
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Grupparbete, Björn Fritz
13:00
12:15
v 4 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 27/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Självstudier, Björn Fritz, Tid för att arbeta med veckans inlämningsuppgift på egen hand!
15:45
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Inlämning, Björn Fritz, Deadline, En kommenterad litteraturlista
16:00
15:45
v 4 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 28/1 
v 4 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 29/1 

v 5 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 30/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Konstens sociala sammanhang, OBS, ovanlig tid!
14:00
12:15
v 5 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 31/1 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:C214, Björn Fritz, Exempel på läsningar
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Grupparbete, Björn Fritz
13:00
12:15
v 5 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 1/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Psykolanalys som tolkning
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 3. (Seminariegrupp A)
14:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 3. (Seminariegrupp B)
15:00
14:15
v 5 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 2/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Självstudier, Björn Fritz, Tid för att arbeta med veckans inlämningsuppgift på egen hand! (Inlämning som tidigare, på fredag.)
16:00
10:15
v 5 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 3/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B237, Björn Fritz, Exempel på läsningar
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Grupparbete, Björn Fritz
13:00
12:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Inlämning, Björn Fritz, Deadline, Formulera en frågeställning
16:00
15:45
v 5 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 4/2 
v 5 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 5/2 

v 6 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 6/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B237, Björn Fritz, Epistemologi
12:00
10:15
v 6 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 7/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B237, Björn Fritz, Exempel på läsningar
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Grupparbete, Björn Fritz
13:00
12:15
v 6 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 8/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Att skriva med teori
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Grupparbete, Björn Fritz, Förbered er presentation
14:00
12:15
v 6 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 9/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C436, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 4. (Seminariegrupp A)
11:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C436, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 4. (Seminariegrupp B)
12:00
11:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, KOVN15, Visuell kultur: Miljö och natur, KOVA23, KOVN15, Seminarium, LUX:C337, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Joacim Sprung, Ludwig Qvarnström, Max Liljefors, Måns Holst-Ekström, Space - the final frontier, Seminar/workshop with Filip Zezovski Lindh on the theme: "Space – the final frontier. Public space, art and the internet".
16:00
13:15
v 6 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 10/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Redovisning, LUX:B336, Björn Fritz
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Redovisning, LUX:B251, Björn Fritz
15:00
13:15
v 6 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 11/2 
v 6 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 12/2 

v 7 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 13/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, KOVR22, Konsthistoria och visuella studier: Individuell läskurs, Individuell läskurs, KOVA23, KOVR22, Redovisning, LUX:B251, Cecilia Hildeman Sjölin, Ludwig Qvarnström, Magisterstudenter redovisar sin läskurs för KOVA22
13:00
10:15
v 7 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 14/2 
v 7 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 15/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 5. (Seminariegrupp A)
13:00
12:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 5. (Seminariegrupp B)
14:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Teorikurs, KOVA23, Inlämning, Björn Fritz, Deadline, Individuell skriftlig version av grupparbetet; hur används teorier i den text ni läst?
16:00
15:45
v 7 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 16/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B237, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Introduktion, tentamen, Vi går igenom kursens bägge tentor; den ena är muntlig och den andra skriftlig och det är två olika uppgifter. Objekt för analys i den muntliga grupptentan delas ut.
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning/Övning, LUX:B237, Björn Fritz, Formalanalys, Rose
15:00
13:15
v 7 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 17/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:C214, Björn Fritz, Semiotik, Rose, Sonesson
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Grupparbete, LUX:A414, LUX:B237, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Objektsstudier; videokonstgrupp i sal B237, spelgrupp i A414, samt skissernas museum och Alhelgonakyrkan
15:00
13:15
v 7 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 18/2 
v 7 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 19/2 

v 8 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 20/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Seminarium, LUX:C214, Björn Fritz, Barthes' Camera Lucida, Du ska ha läst texten och förberett dig på att delta i seminarium
15:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, KOVA23, SI-övning, LUX:A232, SI-mentor: Christoffer Sandström
16:00
15:00
v 8 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 21/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning/Övning, LUX:C214, Björn Fritz, Kvantitativ innehållsanalys, Rose
13:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Grupparbete, LUX:B353, LUX:B365, LUX:C213, LUX:C215, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Diskussion kring objektet, teorier och metoder för tolkning; grupprum är bokade åt er! Björn och Cecilia kommer till er för diskussion och ev. frågor.
15:00
13:15
v 8 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 22/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Diskursanalys, Rose
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 6. (Seminariegrupp A)
14:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 6. (Seminariegrupp B)
15:00
14:15
v 8 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 23/2 
v 8 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 24/2 
v 8 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 25/2 
v 8 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 26/2 

v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 27/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 7. (Seminariegrupp A)
11:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 7. (Seminariegrupp B)
12:00
11:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B237, Cecilia Hildeman Sjölin, Design, Forty/Sparke
15:00
13:00
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 28/2 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Genre/narationsanalys, Rörliga bilder; Gillespie & Tonybee
12:00
10:15
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 1/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 8. (Seminariegrupp A)
11:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 8. (Seminariegrupp B)
12:00
11:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Björn Fritz, Feminismer, Mulvey, Nochlin
16:00
13:15
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 2/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning/Seminarium, LUX:B251, Cecilia Hildeman Sjölin, Konsten i reproduktionsåldern, Grupperna A och B. Du ska ha läst och förberett dig för att disskutera Benjamins text till denna lektion.
11:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning/Seminarium, LUX:B251, Cecilia Hildeman Sjölin, Konsten i reproduktionsålder, Grupperna C och D. Du ska ha läst och förberett dig för att disskutera Benjamins text till denna lektion.
12:00
11:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Grupparbete, LUX:A414, LUX:B251, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Tid för studier av objekt igen, nu i ljuset av de diskussioner ni hade förra veckan kring teorier och metoder för tolkning och analys. Björn och Cecilia kommer ut för att diskutera med er.
15:00
13:15
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 3/3 
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 4/3 
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 5/3 

v 10 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 6/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning/Övning, LUX:B251, Cecilia Hildeman Sjölin, Arkitektur, Colomina
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 9. (Seminariegrupp A)
14:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 9. (Seminariegrupp B)
15:00
14:15
v 10 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 7/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:C214, Björn Fritz, Institutioner, Bennet/Kemp/Bordieu
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Grupparbete, LUX:B353, LUX:B365, LUX:C213, LUX:C215, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Avslutande arbete med tolkning och analys av ert objekt.
15:00
13:15
v 10 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 8/3 
v 10 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 9/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Föreläsning, LUX:B251, Björn Fritz, Att skriva om konsthistoria, Pop
12:00
11:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Grupparbete, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B365, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Förbered er presentation inför morgondagen, vem gör vad och på vilket sätt. Repetera er presentation.
15:00
13:15
v 10 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 10/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Redovisning, LUX:B152, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Muntlig tenta, Redovisning av analyser av komplexa objekt, grupp A och B
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Redovisning, LUX:B152, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Muntlig tenta, Redovisning av analyser av komplexa objekt, grupp C och D
15:00
13:15
v 10 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 11/3 
v 10 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 12/3 

v 11 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 13/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 10. (Seminariegrupp A)
11:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Seminarium, LUX:C215, Björn Fritz, Joacim Sprung, Konstvetenskapliga grundtexter, 10. (Seminariegrupp B)
12:00
11:15
v 11 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 14/3 
v 11 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 15/3 
v 11 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 16/3 
v 11 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 17/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Metodkurs, KOVA23, Inlämning, Cecilia Hildeman Sjölin
16:00
15:45
v 11 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 18/3 
v 11 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 19/3 

v 12 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 20/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Föreläsning/Seminarium, LUX:B251, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Ludwig Qvarnström, Introduktion till uppsatsskrivande och läskurs
12:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, KOVA23, SI-övning, LUX:C213, SI-mentor: Christoffer Sandström
13:00
12:00
v 12 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 21/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Föreläsning/Övning, LUX:C216 Mac-sal, Sofie Eriksen, Informationssökning med bibliotekarie. Grupperna 1 & 2
14:30
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Föreläsning/Övning, LUX:C216 Mac-sal, Sofie Eriksen, Informationssökning med bibliotekarie. Grupperna 3 & 4
16:00
14:45
v 12 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 22/3 
v 12 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 23/3 
v 12 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 24/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Självstudier, LUX:C224 Mac-sal, Cathrin Viltefjäll, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Ludwig Qvarnström, Eget arbete med informationssökning: du ska ta fram en ltteraturlista om ca 600 sidor text som rör ditt uppsatsarbete. Datorsalen är bokad åt er; bibiotekarie och lärare kommer att titta in för att svara på frågor under dagen.
16:00
10:00
v 12 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 25/3 
v 12 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 26/3 

v 13 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 27/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie, KOVA23, Inlämning, Björn Fritz, Joacim Sprung, Deadline för inlämning av text för de av er som missat deltagande i seminarieserien med konstvetenskapliga grundtexter. Instruktioner finns i Live@Lund.
16:00
15:45
v 13 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 28/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Seminarium, LUX:C426, LUX:C436, Ellen Suneson, Ludwig Qvarnström, Redovisning av litteraturlistor; Ellens och Ludwigs grupper
16:00
13:15
v 13 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 29/3 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Seminarium, LUX:C436, Cecilia Hildeman Sjölin, Redovisning av litteraturlistor; Cecilias grupp
16:00
13:15
v 13 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 30/3 
v 13 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 31/3 
v 13 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 1/4 
v 13 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 2/4 

v 15 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 10/4 
v 15 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 11/4 
v 15 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 12/4 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Redovisning, LUX:C426, LUX:C436, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Muntlig redoivisning av inlästa texter från din egna litteraturlista. ES C426, CHS C436
12:00
09:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, KOVA23, SI-övning, LUX:C213, SI-mentor: Christoffer Sandström
13:00
12:00
v 15 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 13/4 
v 15 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 14/4 
v 15 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 15/4 
v 15 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 16/4 

v 16 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 17/4 
v 16 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 18/4 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Redovisning, LUX:C436, Ludwig Qvarnström, Muntlig redoivisning av inlästa texter från din egna litteraturlista. Ludwigs grupp
12:00
09:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell läskurs och informationssökning, KOVA23, Inlämning, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Deadline, Inlämning av litteraturlistor med kommentarer (du ska ha läst litteraturen du valt!). Inlämning via Live@Lund
16:00
15:45
v 16 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 19/4 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell skriftlig uppgift, KOVA23, Handledning, LUX:C337, LUX:C426, LUX:C436, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Ludwig Qvarnström, BF C337, LQ C426, CHS C436
13:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, KOVA23, SI-övning, LUX:C215, SI-mentor: Christoffer Sandström
15:00
13:00
v 16 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 20/4 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Berlinexkursion, Resa till Berlin med buss, 05.30 från Lund, 06.00 från Malmö (och lite senare från Köpenhamn Lufthavn). Via färja Gedser-Rostock
14:00
05:00
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Stadsvandring, CF Schinkel i Berlin till fots
18:00
16:00
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Altes Museum
20:00
18:00
v 16 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 21/4 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Bussresa
11:00
10:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Fotografiska museet
12:00
11:00
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Bussresa
12:30
12:00
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Hamburger Bahnhof
15:30
12:30
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Bussresa
16:00
15:30
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Alte Nationalgalerie
18:00
16:00
v 16 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 22/4 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Förintelsemonument, Promenad och diskussion kring monument över förintelsens offer
11:00
09:00
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Gemäldegalerie
15:00
11:00
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Kunstgewerbe
18:00
15:00
v 16 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 23/4 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Egna val, Det är möjligt att besöka t.ex. Judiska museet eller Berlinische Galerie
12:00
10:00
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Exkursion, Björn Fritz, Joacim Sprung, Bussresa hem
22:00
12:30

v 17 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 24/4 
v 17 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 25/4 
v 17 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 26/4 
v 17 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 27/4 
v 17 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 28/4 
v 17 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 29/4 
v 17 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 30/4 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Exkursion med fältarbete, KOVA23, Inlämning, Björn Fritz, Joacim Sprung, Deadline för inlämning av berlindagbok eller alternativ uppgift. Instruktioner finns i Live@Lund.
12:00
11:45

v 18 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 1/5 
v 18 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 2/5 
v 18 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 3/5 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell skriftlig uppgift, KOVA23, Handledning, LUX:C215, LUX:C327, LUX:C436, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Ludwig Qvarnström, BF C215, LQ C327, CHS C436
16:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, KOVA23, SI-övning, LUX:C215, SI-mentor: Christoffer Sandström
17:00
16:00
v 18 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 4/5 
v 18 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 5/5 
v 18 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 6/5 
v 18 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 7/5 

v 19 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 8/5 
v 19 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 9/5 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell skriftlig uppgift, KOVA23, Handledning, LUX:C215, Ellen Suneson, Ellens grupp, OBS kort inläsningstid!
16:00
13:15
v 19 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 10/5 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell skriftlig uppgift, KOVA23, Handledning, LUX:C337, LUX:C436, Cecilia Hildeman Sjölin, Ludwig Qvarnström, Cecilias (C436) och Ludwigs (C337) grupper
16:00
13:15
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, KOVA23, SI-övning, LUX:C215, SI-mentor: Christoffer Sandström
17:00
16:00
v 19 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 11/5 
v 19 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 12/5 
v 19 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 13/5 
v 19 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 14/5 

v 20 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 15/5 
v 20 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 16/5 
v 20 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 17/5 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell skriftlig uppgift, KOVA23, Handledning, LUX:C215, LUX:C327, LUX:C337, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Ludwig Qvarnström, BF C215, LQ C327, CHS C337
16:00
13:15
v 20 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 18/5 
v 20 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 19/5 
v 20 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 20/5 
v 20 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 21/5 

v 22 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 29/5 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell skriftlig uppgift, KOVA23, Handledning, LUX:C337, LUX:C426, LUX:C436, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Ludwig Qvarnström, BF C337, LQ C426, CHS C436
15:00
12:15
v 22 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 30/5 
v 22 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 31/5 
v 22 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 1/6 
v 22 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 2/6 
KOVA23, Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, Individuell skriftlig uppgift, KOVA23, Inlämning, Cecilia Hildeman Sjölin, Ellen Suneson, Ludwig Qvarnström, Deadline, Uppsatsen skickas in till handledare via Urkund.
10:00
09:45
v 22 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 3/6 
v 22 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 4/6 

Tillgänglighetsredogörelse