Schema
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 1/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Introduktionsmöte, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Måns Holst-Ekström, Upprop och information om dina studier
11:00
10:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 2/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 1, Kring antikens bildbruk. Introduktion. Mesopotamien och Egypten: kap. Before History (s. 49-52 kursivt), Early Civilizations (Mesopotamia, Ancient Egypt) samt Developments Across the Continents s. 80-87
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:B240, LUX:B339, LUX:B352, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Måns Holst-Ekström, Övning i bildbeskrivning
15:00
14:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Grupparbete, LUX:B166, LUX:B232, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Måns Holst-Ekström, Övning i bildbeskrivning, (forts.) Arbete i grupper, inkl. kontraktskrivande
17:00
15:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 3/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 2, Kring antikens bildbruk. Östra Medelhavsområdet: kap. Developments Across the Continents (Assyria and Babylon, Iran); i tidigare kapitel: The Aegean, s. 95-106, s. 65-74
12:00
10:15
INFORMATION, Information, CTRA11, Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, CTRA22, Religionsvetenskap och teologi: Möten med världens religioner, ISLA11, Islamologi: Grundkurs, ISLA21, Islamologi: Nutida islamiska diskussioner, JUDA21, Judaistik: Judisk historia och kultur, RHIA11, Religionshistoria: Grundkurs, CTRA11, ETNA12, HGDIK, ILHA01, IMSA11, ISLA11, JUDA21, KOVA14, MUVA01, RHIA11, Information, LUX:B336, Lunchdisco med terminskickoff!, Dansa in terminen och ställ frågor till våra studievägledare. Vi bjuder på musik, kaffe och te – ta med egen lunch!
13:00
12:00
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Information om kursupplägg, studier- och tentamensformer
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C327, LUX:C426, Emmas grupp=GRUPP 1 i C426; Elins grupp=GRUPP 2 i C327
14:15
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 4/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 3, Antikens bilder och bildbruk. Det arkaiska och klassiska Grekland: kap. The Greeks and their Neighbours: Archaic Greece, The Classical Period, Naturalism and Idealization, s. 116-126 (-149) + Pollitt s. 1-64
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Måns Holst-Ekström, Återkoppling på bildanalys
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C327, Astrids grupp=GRUPP 3
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 7/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 4, Antikens bilder och bildbruk. Det klassiska Grekland och hellenistisk kultur: forts. på föregående kap. samt The Hellenistic Period, s. 126-149, 165-178 + Pollitt s. 64-196
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:A127, LUX:C436, Astrids grupp i A127, Elins grupp i C436
13:30
12:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 5, Antikens bilder och bildbruk. Rom: från föregående kapitel The Etruscans, samt Hellenistic and Roman Painting and Mosaics, Roman Sculpture, s. 157-164, s. 179-185, s. 195-207
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Akademiskt skrivande, Akademisk hederlighet
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C215, Emmas grupp
14:15
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 6, Antikens bilder och bildbruk. Senantiken: kap. Late Antique Art s. 207-213
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Akademiskt skrivande, Akademisk hederlighet, fortsättning
13:00
12:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 14/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 15/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 6, Antikens arkitektur: avsn. The Classical Period samt Urban Development s. 126-131, 150-151, avsn. Roman Architecture s. 185-195 + Summerson s. 7-39
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Grupparbete, Cecilia Hildeman Sjölin, Arkitekturanalys, Övning inför byggnadet, utomhus!
13:00
12:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 16/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 7, Den bysantinska och islamiska världens arkitektur och bildkultur: s. 288-320, s. 333-353
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 17/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 8, Det tidiga Västeuropa – bildrum och byggnadstradition: s. 320-332
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Cecilia Hildeman Sjölin, Bilder, bildrum, rum, Antiken
13:00
12:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 18/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 9, Västeuropa kring år 1000 – Romansk arkitektur; bild- och arkitekturcentra: kloster, kyrkor, borgar: s. 356-375 + Chadwick s. 43-65, Johannesson s. 1-67
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:A127, LUX:C327, LUX:C337, Astrids grupp i A127, Elins grupp i C327, Emmas grupp i C337
13:30
12:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 19/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Exkursion, Cecilia Hildeman Sjölin, Joacim Sprung, Glyptoteket, Exkursion med buss till Ny Carlsberg Glyptoket, i Köpenhamn
17:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 21/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 22/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 10, Den medeltida staden: s. 382-383 + Scott 47-70, Johannesson 60-62
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Seminarium, LUX:A233, Cecilia Hildeman Sjölin, Textseminarium, Grupp 1-4, texten finns i UP
14:00
13:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Seminarium, LUX:A233, Cecilia Hildeman Sjölin, Textseminarium, Grupp 5-8, texten finns i UP
15:00
14:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 23/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 12, Medeltidens bilder – bildstrid och bildbruk (överblick över medeltidens bildkultur) + Johannesson s. 77-96
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 24/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 13, Gotik: individen och rummet: s. 376-403 + Scott 1-236, Johannesson s. 67-77, 96-100
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Cecilia Hildeman Sjölin, Bilder, bildrum, rum, Medeltiden
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C436, Emmas grupp i C436, Astrids grupp i C327 Elins grupp i C213
14:30
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 25/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Exkursion, Cecilia Hildeman Sjölin, Studium av Lunds Domkyrka, Grupperna 1-4; Lunds domkyrka och historiska museets samlingar
13:00
10:00
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Exkursion, Cecilia Hildeman Sjölin, Studium av Luns domkyrka, Grupperna 5-8; Lunds domkyrka och historiska museets samlingar
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 26/9 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Cecilia Hildeman Sjölin, Antik & medeltid 14, Gotik – Senmedeltid: : s. 403-415 (samt s. 424-430) + Johannesson s. 100-134
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 28/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 29/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 30/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 1/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 2/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, Translation Themepark, Offentlig föreläsning om samtida Japansk konst med malmökonstnären Leif Holmstrand, C126
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 5/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 6/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Måns Holst-Ekström, Inledande om konstnärlig teori och praktik 1450-1600
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C337, Emmas grupp
13:30
12:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 7/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Måns Holst-Ekström, Renässans & barock 2, Konsthistoria, klassicism och kánon: Begreppen renässans, stil, epok. Traderingar i renässansens konst o. arkitektur
12:00
10:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 8/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Seminarium, LUX:A233, Joacim Sprung, Textseminarium, Grupp 1-4, text finns i UP
11:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Seminarium, LUX:A233, Joacim Sprung, Textseminarium, Grupp 5-8, text finns i UP
12:00
11:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C337, Elins grupp
13:30
12:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 9/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Måns Holst-Ekström, Renässans & barock 3, Konstnären och utbildningen: Målaren och byggmästaren, konstnären och arkitekten, verkstaden och konstakademin
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C213, Astrids grupp
13:30
12:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 10/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Måns Holst-Ekström, Renässans & barock 4, Geometrisk rationalitet i renässansens arkitektur
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, Translation Themepark, Offentlig föreläsning om samtida japansk konst med Pyuupiru, Sakiko Yamaoka och Leif Holmstrand som samtalsledare, C126
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 12/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 13/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 14/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Måns Holst-Ekström, Renässans & barock 5, Realism, bildrum och måleriteknik: Med exempel från tidig renässansbildkonst
12:00
10:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 15/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Joacim Sprung, Renässans & barock 6, Realism, expressionism och bildrum. Med exempel från högrenässansens och manierismens bildkonst. Realism, expressionism och bildrum. Med exempel från högrenässansens och manierismens bildkonst. Litt: Honour&Fleming 457-458, 466-483, 497-506
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C327, LUX:C426, Astrids grupp i C327, Emmas grupp i C426
13:30
12:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 16/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Måns Holst-Ekström, Renässans & barock 7, Arkitekturens maktspråk: barockens stads-, kyrko och palatsanläggningar
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Måns Holst-Ekström, Bilder, bildrum, rum, Renässansen
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C337, Elins grupp
14:30
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 19/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 20/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 21/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, Renässans & barock 8, Grafiska tekniker
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Övning, LUX:C215, Björn Fritz, Grafiska tekniker, Övning för grupperna 1 & 2
15:00
13:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Övning, LUX:C215, Björn Fritz, Grafiska tekniker, Gruppövning för grupp 3 & 4
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 22/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Joacim Sprung, Renässans & barock 9, Konstens villkor: Konstsamlande, konsthandel, utställningar, museer. Litt: Chadwick 66-174, Honour&Fleming 588-603
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C327, Astrids grupp
13:30
12:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 23/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Måns Holst-Ekström, Renässans & barock 10, Propaganda och känsla: Barockens interiörer
12:00
10:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 24/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Exkursion, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Joacim Sprung, Måns Holst-Ekström, Köpenhamn, Studier på SMK
17:00
09:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 26/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 27/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Joacim Sprung, Renässans & barock 11, Realism och hovkonst: rokokons konst i bild och arkitektur. Litt: Laine 259-335, Honour&Fleming 607-630
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Måns Holst-Ekström, Bilder, bildrum, rum, Barocken
14:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C327, LUX:C426, LUX:C436, Astrids grupp i C327, Elins grupp i C426, Emmas grupp i C436
16:00
14:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 28/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Måns Holst-Ekström, Renässans & barock 12, Landskap, individualitet och den nya världsbilden
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Redovisning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Måns Holst-Ekström, Bilder, bildrum, rum, Halvtidsredovisning
16:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 29/10 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Måns Holst-Ekström, Renässans & barock 13, Centrum och periferi: Renässans och barock i Rom, Paris och norra Europa - nordeuropeiska renässanser, hemskrivningsuppgift delas ut/finns i UP
12:00
10:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 2/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 3/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 4/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 6/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 1, Blicken bakåt, nyklassicism och romantik, Litt: Honour & Fleming s. 622-33, Svedberg kap. 2-3, Johannesson s. 35-42
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Björn Fritz, 1800-talets måleri
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Övning, LUX:C215, Björn Fritz, Grafiska tekniker, Gruppövning för grupp 5 & 6
15:00
13:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1400-1800, KOVA14, Övning, LUX:C215, Björn Fritz, Grafiska tekniker, Gruppövning för grupp 7 & 8
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 7/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 2, Den industriella revolutionen, realism, nystilar, Litt: Honour & Fleming s. 636-59, Svedberg kap. 4-5, Johannesson s. 13-34
12:00
10:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 9/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 3, Den industriella revolutionen, fotografiska bilder, Litt: Honour & Fleming s. 659-62, Edwards s. 17-66 & 101-123
12:00
10:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 4, Den borgerliga staden, exemplen London och Paris, Litt: Honour & Fleming s. 662-65, Svedberg kap. 6-9, Johannesson s. 92-129
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Björn Fritz, Färg & perception
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C215, Elins grupp
14:30
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 5, Det borgerliga livet, Honour & Fleming s. 665-85
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:B366, LUX:C327, Emmas grupp i B366. (Astrids möte framflyttat till på fredag!)
13:30
12:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 6, Att se seendet, impressionism och perceptionsteori, Litt: Honour & Fleming s.700-15, , Gage kap. 1
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:B366, Astrids grupp
13:30
12:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 16/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 7, Postimpressionism, Litt: Honour & Fleming s.715-21, 730-33
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Film, Mentorsträff, LUX:B251, Alla studenter på kursen välkomna, oavsett vilken mentorsgrupp du brukar tillhöra!
13:30
12:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 8, Konst, kön och makt, Litt: Chadwick kap 6 & 8
12:00
10:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 9, Det svenska 1800-talet, Johanesson mf.l. s. 43-92
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Björn Fritz, Bilder, bildrum, rum, 1800-talet
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C215, Astrids grupp
14:30
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 10, Arts & Crafts i England och utvecklingen i USA, Litt: Honour & Fleming s. 722-728, Svedberg kap 10-11
12:00
10:15
KOVR14, Europa och den islamiska världen: kulturmötenas visuella intryck, KOVA14, KOVR14, Föreläsning, LUX:C121 hörsal, Tomas Björk, Gästföreläsning
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Exkursion, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Köpenmhamn, Studier på SMK
17:00
08:30
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 23/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Seminarium, LUX:A233, Björn Fritz, Textseminarium, Grupp 1-4, text finns i UP
11:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Seminarium, LUX:A233, Björn Fritz, Textseminarium, Grupp 5-8, text finns i UP
12:00
11:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C327, Astrids grupp
13:00
11:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C436, Emmas grupp
14:00
12:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/11 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria 1800-1900, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1800-tal 11, Fin-de-siècle, Litt: Honour & Fleming s. 722-728, Svedberg kap 11, Johannesson s. 43-91
12:00
10:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 30/11 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 1/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 2/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 1, Vad är modernism? Litt: Honour & Fleming s. 768-90, Johannesson s. 137-155
12:00
10:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 3/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 2, Kring Bauhaus Litt: Honour & Fleming s. 790-97, 819-31, Svedberg kap. 3-4, Johannesson s. 156-183
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C213, Emmas grupp
13:30
12:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 4/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 3, Motståndet mot den rationella modernismen Litt: Honour & Fleming s. 798-819
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 4, Konst, klass och sociala förändringar Litt: Honour & Fleming s. 819-31, Chadwick
15:00
13:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C213, LUX:C327, Elins grupp i C213, Astrids grupp i C327
16:30
15:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 5/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:B353, LUX:B366, Astrids grupp i B353, Emmas grupp i B366
13:30
12:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 7/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 8/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Seminarium, LUX:A233, Björn Fritz, Textseminarium, Grupp 1-4, text finns i UP
11:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Seminarium, LUX:A233, Björn Fritz, Textseminarium, Grupp 5-8, text finns i UP
12:00
11:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:C436, Emmas grupp
13:30
12:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 9/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 5, Följderna av andra världskriget inom konst och arkitektur Litt:, Hopkins kap 1 & 2, Svedberg kap 5, Johannesson s. 225-245
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Övning, Björn Fritz, Bildanalys, På Skissernas museum
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 10/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 6, 1960-talet- motstånd, lek och nya konstformer Litt: Hopkins kap 3 & 4, Svedberg 153-165, Johannesson s. 246-266
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Björn Fritz, 1900-talets bildvärld
13:00
12:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:B353, Elins grupp i C213, Astrids grupp i B353
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 11/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 7, 1960-talet den rationella modernismens fullbordan Litt: Hopkins kap 5 & 6, Svedberg 110-153, Johannesson s. 289-309
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Övning, Björn Fritz, Bildanalys, Besök på aktuell utställning i Lund
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 14/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 15/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 16/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 8, Feminismer Litt: Chadwick kap. 12, Hopkins kap 6 & 7
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Björn Fritz, Guerilla girls
13:00
12:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 17/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 9, Postmodernism, teori och uttryck Litt: Hopkins kap 7, Svedberg kap. 7 (”Appendix”), Johannesson s. 267-288
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Björn Fritz, Bilder, bildrum, rum, Modernismen
13:00
12:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 18/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 10, Fotografin och konstvärlden Litt: Edwards s. 67-100 & 157-190
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, KOVA14, Mentorsträff, LUX:A233, LUX:C215, Astrids grupp i A233, Elins grupp i C213, Emmas grupp i C215
14:00
12:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 19/12 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Exkursion, Björn Fritz, Louisiana, Studier på Louisiana
17:00
10:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 21/12 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 5/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 6/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 7/1 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 11, 1980- och 90-tal Litt: Hopkins kap 8
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Grupparbete, LUX:A232, LUX:B166, LUX:B239, LUX:B265, LUX:B338, LUX:B353, LUX:B366, LUX:C213, Björn Fritz, Bilder, bildrum, rum, Modernismen
14:00
12:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 8/1 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, 1900-idag 12, Samtiden, Litt: -
12:00
10:15
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Föreläsning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Måns Holst-Ekström, Utvärdering, Muntlig helkursutvärdering
13:00
12:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 9/1 
KOVA14, Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, KOVA14, Redovisning, LUX:C126 hörsal, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Måns Holst-Ekström, Bilder, bildrum, rum, Slutredovisning
13:00
10:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 11/1 

Tillgänglighetsredogörelse