Schema
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 21/8 
HISA24, Historia: Grundkurs, Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, HISA24, Omtentamen, Uppsamlingsprov, LUX:B129
14:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 22/8 
HISA24, Historia: Grundkurs, Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, HISA24, Omtentamen, Uppsamlingsprov, LUX:B129
14:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 23/8 
HISA24, Historia: Grundkurs, Modern tid, 1850-2000-tal, HISA24, Omhemprov
14:00
09:00
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lördag 24/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Söndag 25/8 

Tillgänglighetsredogörelse