Schema
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 27/11 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Tentamen, LUX:B336, Artefakttentamen
12:00
09:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 1/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Hemtentamen, Inlämning, Deadline hemtentamen
23:00
22:45
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 3/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 4/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Introduktion till bronsåldern
12:00
10:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 5/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Gård, djur och dagligt liv
12:00
10:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 6/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 1 (obl)
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A232
14:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 7/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Visuell kultur och föreställningsvärld
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 8/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 2 (obl)
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Från levande kultur till arkeologiskt material - och åter, ARKA21, Inlämning, Omtillfälle hemtentamen
23:00
22:45
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 9/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 10/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 11/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Föreläsning, LUX:B237, Ing-Marie Back Danielsson, Gravar och ritualer
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 12/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 3 (obl)
12:00
10:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 13/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, Obligatoriskt, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Föremålsstudier 4 (obl)
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A126
14:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 14/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Studiebesök, Ing-Marie Back Danielsson, Studiebesök, Nationalmuseet i Köpenhamn
16:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 15/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Obligatoriskt, Studiebesök, Ing-Marie Back Danielsson, Studiebesök, Historiska museet i Lund (obl)
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 16/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 17/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Obligatoriskt, Seminarium, LUX:B129, Ing-Marie Back Danielsson, Seminarium (obl). Hemtentamen delas ut
12:00
10:15
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, ARKA21, Mentorsträff, LUX:A127
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Självstudier med artefakter
13:00
09:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/12 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Laboration, LUX:A126, Ing-Marie Back Danielsson, Självstudier med artefakter
13:00
09:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 23/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 24/12 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 8/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, bronsåldern, ARKA21, Tentamen, LUX:B336, Ing-Marie Back Danielsson, Artefakttentamen
12:00
09:00
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Omtillfälle hemtentamen, Utlämning av uppgift
16:00
15:45
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 10/1 
ARKA21, Arkeologi: Grundkurs, Skandinaviens och Europas arkeologi, stenåldern, ARKA21, Omtentamen, LUX:A232
12:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 14/1 

Tillgänglighetsredogörelse