Schema
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/11 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Föreläsning, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Kvantitativ paleozoologi
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/11 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Föreläsning, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Tafonomi I
12:00
10:15
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Föreläsning, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Tafonomi II
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/11 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, HOSA21, Mentorsträff, LUX:A016 lab
15:00
14:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/11 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Föreläsning, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Pinnipedia & cetacea
12:00
10:15
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Föreläsning, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Mustelidae
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/12 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Laboration, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd I, Grupp 1
12:00
10:15
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Laboration, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd I, Grupp 2
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/12 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Laboration, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Cervidae, Grupp 1
12:00
10:15
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Laboration, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Cervidae, Grupp 2
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/12 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Föreläsning, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Lagomorpha, Insectivora, Rodentia
12:00
10:15
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, HOSA21, Mentorsträff, LUX:A016 lab
14:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/12 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Föreläsning, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Jaktstrategier. Tentamens delas ut.
12:00
10:15
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, HOSA21, Mentorsträff, LUX:A016 lab
14:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/12 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Laboration, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd II, Grupp 1
12:00
10:15
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Laboration, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd II, Grupp 2
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/12 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Laboration, LUX:A016 lab, Adam Boethius, Analysstöd III (alla)
15:00
10:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/12 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, HOSA21, Mentorsträff, LUX:A016 lab
14:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/12 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/1 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Hemtentamen, Inlämning, Adam Boethius
17:00
16:45
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/1 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, HOSA21, Mentorsträff, LUX:A016 lab
14:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/1 
HOSA21, Historisk osteologi: Arkeozoologi, Människan och viltet, HOSA21, Redovisning, LUX:A016 lab, Adam Boethius, gruppredovisning analysuppgift
12:00
09:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/1 

Tillgänglighetsredogörelse